Què és la pobresa energètica?

S’entén per pobresa energètica la dificultat o la incapacitat de mantenir la llar amb unes condicions adequades de temperatura (18ºC a l’hivern i 25ºC a l’estiu) a un preu just.

Tres causes principals incideixen en la pobresa energètica:

 

Un nivell baix de renda

 

Una baixa qualitat en l’edificació

 

L’increment en els preus de l’energia que afecta la salut, el manteniment del parc d’habitatges i l’endeutament de les persones que pateixen situacions de pobresa energètica

A Catalunya, gairebé el 13% de la població declara que no pot mantenir l’habitatge a una temperatura adequada.

 

Icons designed by Freepik and distributed by Flaticon