El Servei d'Esports té com a funcions principals el foment de l'activitat física i l'esport entre la ciutadania mitjançant programes per a infants, joves, adults i gent gran, i la gestió de les instal·lacions esportives municipals, pel que fa a manteniment, neteja i control horari. El servei dóna suport a clubs i a entitats esportives de Granollers, amb subvencions econòmiques directes i indirectes (com la cessió d'infraestructures o materials). Igualment, és promotor d'activitats puntuals com la Diada de la Bicicleta o la Festa de l'Esport i col·laborador en l'organització d'esdeveniments esportius.

Facebook   Twitter   

Contacte

 • Servei d'Esports
  C. de Jaume Camp i Lloreda, 1
  08401 Granollers
  Telèfon: 93 842 68 47
  Correu electrònic

  Horari: dilluns a divendres, de 9 a 14 h