Pla de Transició Escola al Treball

A qui s'adreça?

 • A joves de 16 a 21 anys que no han obtingut el títol de Graduat en ESO

Què hi trobaràs?

 • Assessorament i pla d’atenció personalitzat
 • Orientació professional i recursos per a la inserció laboral i educativa
 • Formació general i formació professional elemental

 Quina formació es dóna?

 • Mòduls de formació professional, per a l'assoliment de les competències professionals, que inclouen un mòdul de pràctiques en alternança en centres de treball.
 • Mòduls de formació general per a l'adquisició de competències instrumentals bàsiques.
 • Accions de seguiment i orientació de l'alumne

Perfils professionals del PTT de Granollers

 • Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic
 • Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques
 • Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració

Quant dura?

 •  1 curs escolar de setembre a juny

En acabar, què es pot fer?

 • Matricular-se a un cicle formatiu si s'aprova la Prova d'Accés
 • Escola d'Adults per acabar la ESO
 • Treballar i seguir formant-se: formació ocupacional ....

Quin reconeixement té la certificació?

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta:

 • Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.
 • Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.Obtenció d'un certificat de professionalitat que emet l'Administració laboral.
 • Accés als centres de formació d'adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys

Si vols més informació: