0-3 anys. Educació infantil de primer cicle

L'educació infantil és l'etapa que s'imparteix als infants de 0 a 6 anys. S'organitza en dos cicles de tres cursos cadascun: primer cicle (0-3 anys) i segon cicle (3-6 anys)