Adreça

Escola Bressol El Petit Príncep

Adreça :
C. de Corró, 159-161 baixos
Telèfon :
93 840 32 09
Adreça web :
http://www.elpetitprincep.cat
Descripció :

El centre té per objectius potenciar la comunicació i l’intercanvi família-escola per afavorir el procés educatiu; respectar les característiques pròpies dels infants i possibilitar el desenvolupament de les seves capacitats cognitives, afectives, motòriques, comunicatives i de comprensió; satisfer les necessitats bàsiques de cada infant: higiene, descans i relació afectiva; crear un ambient estimulant i molt afectiu que  potenciï l’adquisició de nous coneixements, i treballar en equip al voltant de la relació, l’anàlisi i valoració de la tasca educativa en el marc de la formació permanent

.