Equips Bàsics d'Atenció Primària (EBASP)

Conjunt de serveis adreçats a persones, famílies i grups que presenten dificultats socials de manera temporal o permanent. Ofereixen suport i ajuden en la cerca de solucions de les diferents problemàtiques presentades, així com treballen en la prevenció de situacions de risc.

És el punt d'accés immediat al Sistema Català de Serveis Socials i als programes, serveis i prestacions socials promoguts per l'Ajuntament de Granollers. Aquests serveis es presten mitjançant equips multiprofessionals (educadors/es socials, treballadors/es socials i informadors/es). L'atenció a les persones es realitza de forma descentralitzada i amb equipaments propers als diversos barris de la ciutat.

Què fan els Equips Bàsics d'Atenció Social Primària (EBASP)?

 • Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de l'àrea corresponent.
 • Informació, orientació i assessorament a persones i famílies.
 • Aplicació de plans de millora de suport a persones i famílies.
 • Detectar i prevenir situacions de risc o d'exclusió social.
 • Tramitació i seguiment de programes i prestacions quan siguin necessaris.
 • Treball social comunitari.
 • Tramitació de propostes de derivació als serveis socials especialitzats.

On són els EBASP (Equips Bàsics d'Atenció Social Primària) de Granollers?

Serveis Socials Zona Nord
 • C/ Lledoner, 6. Centre Cívic Lledoner.
 • Telèfon: 93 846 60 72
 • Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 i dimarts de 16 a 18.30 h
 • Atén els barris de: Congost, Can Gili, Terra Alta, Can Mònic, Hostal, Granollers Nord, Lledoner, Ponent
Serveis Socials Zona Sud
 • C/ Tres Torres, 18-20. Edifici de la Masia Tres Torres.
 • Telèfon: 93 879 50 44
 • Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 i dimarts de 16 a 18.30 h
 • Atén el barris de: Tres Torres, Can Bassa, Sant Miquel i Palou
Serveis Socials Zona Centre
 • C/ Portalet, 4 1a planta
 • Telèfon: 93 842 67 74
 • Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 i dimarts de 16 a 18.30 h
 • Atén els barris de: Font Verda, Granollers Centre, Sotal el Camí Ral, Instituts

Observacions

 • És requisit indispensable per ser atès als Serveis Socials estar empadronat a Granollers.
 • Del 15 de juny al 15 setembre s'aplica l'horari de jornada intensiva de 8 a 15 h, de dilluns a divendres.
 • Durant el mes d'agost les quatre zones de serveis socials romanen tancades. Hi ha professionals de guàrdia, de dilluns a divendres, de 8 a 15 h, al c. del Portalet, 4 3a planta. Telèfon: 93 842 66 65.