Convocatòria d'ajuts econòmics per a l'any 2020.

El termini per presentar els ajuts començarà el dia 2 de març, i finalitzarà en diferents dates segons el tipus d'ajut. Podeu recollir els impresos per a sol·licitar aquests ajuts a l'Ajuntament de Granollers (Pl. Porxada, 6, planta baixa), a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà- OAC (C/ St.Josep,7) o imprimir-los des de la seu electrónica: https://seuelectronica.granollers.cat. Cal sol·licitar cita prèvia per entregar la sol·licitud i la documentació requerida, trucant al telèfon 93 842 67 58 (de 9 a 13:30h i de 16 a 18h) o presencialment a la planta baixa de l'edifici de l'Ajuntament de Granollers.

Sessions informatives:

Per tal de resoldre dubtes i donar suport per emplenar la sol·licitud, hem organitzat diferents sessions informatves. En finalitzar la sessió, facilitarem cita prèvia per presentar la documentació a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà -OAC (C/St Josep, 7).

Aquestes sessions estan obertes a totes les persones interessades (tinguin o no fills matriculats a l'escola on es fa la sessió).

El calendari de sessions és el següent:

  • Escola Joan Solans: 25 de febrer a les 15h.
  • Escola Lledoner: 2 de març a les 9:30h.
  • Escola Ponent: 5 de març a les 9:30h.
  • GRA: 11 de març a les 15:30h
  • Escola Turó de Can Gili: 13 de març a les 8:45h.
  • Oficina d'Acollida: 19 de març a les 10h.
  • Escola Salvador Llobet: 23 de març a les 9:30h.
  • Escola Ferrer i Guàrdia: 23 de març a les 15h.

 

Diferents tipus d'ajuts:

Ajut de material i llibres.

S'ha suspès el termini de presentació de les sol·licituds fins a nou avís a causa de la crisi del COVID-19.

Import dels ajuts per al curs escolar 2020/2021:

Els imports màxims dels ajuts de material i llibres són els següents:

a) 30 € de material per alumne i curs en educació INFANTIL.

b) 60 € de llibres i 20 € de material per alumne i curs en educació PRIMÀRIA.

c) 100 € de material i llibres per alumne i curs en educació SECUNDÀRIA.

Beneficiaris:

Alumnes empadronats a Granollers i matriculats en centres publics o privats concertats que cursin educació infantil, primària i secundària, el curs 2020/2021.

Resultats de les sol·licituds:

Els sol·licitants rebran un SMS a partir del 3 d'agost de 2020.

L'Ajuntament de Granollers publicarà en el tauler d'edictes electrònic municipal la llista dels ajuts atorgats i denegats. Aquesta informació també es penjarà al tauler d'anuncis de Serveis Socials (C/Portalet, 4, planta baixa).

Ajuts a la pràctica esportiva.

El termini de presentació és del 2 de març al 30 de setembre.

Import dels ajuts a la pràctica esportiva:

Màxim de 100€ per als esportistes federats, i màxim de 50 € en el cas d'esportistes d'esport escolar.

Beneficiaris:

Nois i noies empadronats a Granollers, nascuts entre els anys 2004 i 2015, que estiguin inscrits per la temporada 2020/2021 a : un club de Granollers, una escola esportiva municipal o a una associació esportiva d'un centre d'ensenyament públic o concertat.

Resultat de les sol·licituds:

L'Ajuntament de Granollers publicarà en el tauler d'edictes electrònic municipal la llista dels ajuts atorgats i denegats. Aquesta informació també es penjarà al tauler d'anuncis del Servei d'Esports (C/Jaume Camp Lloreda,1).

Ajuts a l'escolarització i menjador de les escoles bressol municipals:

El termini de presentació és del 2 de març al 12 de juny.

Import dels ajuts:

Escolarització: Es donarà un ajut d'un 100%, 70%, 60%, 50%, 40% o del 20% de la quota vigent del 2020 (fins a un màxim de 167,35 € x 11 mensualitats) en funció de la situació familiar i la puntuació obtinguda.

Menjador: 7,99 € (cost del dinar) x un màxim de 125 dies del curs escolar 2020/2021.

Beneficiaris:

Infants de 0a 4 anys, empadronats a Granollers i matriculats a escoles bressol municipals durant el curs escolar 2020/2021.

Resultat de les sol·licituds:

L'Ajuntament de Granollers publicarà en el tauler d'edictes electrònic municipal la llista dels ajuts atorgats i denegats. Aquesta informació també es penjarà al tauler d'anuncis de les Escoles Bressol Municipals i del Servei d'Educació (C/Jaume Camp LLoreda,1).

Ajuts a l'Escola Municipal de Música Josep M. Ruera i Conservatori de Granollers:

El termini de presentació és del 2 de març al 6 de juliol.

Import dels ajuts:

L'import dels ajuts serà d'un 50%, 40%, 30%, 20% o 10% de la quota mensual segons la puntuació obtinguda. Aquest percentatge s'aplicarà des del mes d'octubre de 2020 fins el mes de juny de 2021, amb excepció del que s'estableix a l'article 15 5.4 de les bases.

Beneficiaris:

Alumnes empadronats a Granollers i matriculats a l'Escola Municipal de Música Josep M. Ruera o al Conservatori de Granollers durant el curs 2020/2021.

Resultats de les sol·licituds:

L'Ajuntament de Granollers publicarà en el tauler d'edictes electrònic municipal la llista dels ajuts atorgats i denegats. Aquesta informació també es penjarà al tauler d'anuncis de l'escola de música i del Servei d'Educació (C/Jaume Camp LLoreda,1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a més informació o sol·licitud consulteu els tràmits següents i ompliu documents que s'hi relacionen a la Seu electrònica:

Tràmit de l'ajut de material i llibres de primària i secundària