Presentació

L'Arxiu Municipal de Granollers (AMGr) és l'equipament responsable de recollir, organitzar, conservar i difondre tota la documentació que genera l'Ajuntament de Granollers, els seus patronats i les empreses municipals, així com de gestionar, conservar i fer accessible la documentació històrica

+
Espai de consulta de l'AMGr. Foto: Pere Cornellas / Fons Ajuntament de Granollers / AMGr - Arxiu d'Imatges.


Vídeo: alumnat de l'Escola Taller d'imatge i so, 2008-2009

Arxiu GR

L'AMGr és obert a la donació i al dipòsit de fons documentals d'interès històric o cultural provinents de persones, famílies, entitats, associacions, empreses i comerços, amb l'objectiu de contribuir a la conservació i a la difusió del patrimoni documental de la ciutat.

L'Arxiu Municipal de Granollers conserva la documentació històrica i és un punt de referència per al coneixement de la història de la ciutat. També custodia la documentació administrativa i és una eina imprescindible per al bon funcionament de l'Administració local. L'AMGr gestiona més de 2.000 metres de documents del segle XII fins a l'actualitat, amb una gran varietat de formats: pergamins, documents en paper, llibres, fotografies, diapositives, CD, plànols, etc, integrats en diferents fons i col·leccions, dels quals en podeu consultar informació al Quadre de fons de l'Arxiu Municipal de Granollers.

A l'Arxiu Digital, podeu consultar documentació diversa.

A l'edifici del c. de l'Olivar, 10, hi ha l'Arxiu d'Imatges, responsable de la gestió, la conservació i la difusió del patrimoni en imatges (fotografies, pel·lícules, vídeos, etc.) de la ciutat de Granollers. Aquest arxiu aplega, en els seus fons, imatges des de finals del segle XIX fins a l'actualitat i és obert a l'entrada de nous documents, mitjançant donació, cessió en comodat, dipòsit o compra. 


La consulta de la documentació de l'Arxiu Municipal de Granollers (AMGr)

L'Arxiu Municipal té la seu al carrer de Sant Josep de Granollers, però el seu fons, atès el gran volum, està repartit en dues ubicacions diferents. Disposa d'espais de dipòsit, de treball i de consulta dels documents, a l'edifici municipal del c. de Sant Josep, número 7, i a l'edifici de l'Arxiu Comarcal del Vallès Oriental (ACVO), al c. de l'Olivar, 10.

Per visitar l'Arxiu d'Imatges, al c. de l'Olivar, 10, cal concertar cita prèvia al telèfon 93 861 19 08. L'accés a la resta de la documentació es pot fer dins l'horari d'atenció al públic.

Horari i calendari de 2019

La documentació dipositada a l'Arxiu és a disposició de la ciutadania.
En general, totes les persones tenen dret a accedir als documents. L'exercici d'aquest dret es fa garantint el respecte a les dades que afecten la intimitat de les persones.

Taxes fiscals de l'AMGr de 2019


Què fa l'Arxiu Municipal de Granollers?

— Rep la documentació que genera cadascun dels serveis i organismes de l'Ajuntament de Granollers
— Assessora els serveis municipals per al tractament de la seva documentació
— Contribueix al funcionament de l'Administració local, posant els documents a disposició dels serveis municipals, quan els necessiten, per a la gestió d'assumptes administratius
— Rep la documentació que persones, famílies, entitats i empreses dipositen o cedeixen a l'Ajuntament
— Classifica els documents de cada fons segons les funcions de la institució o de la persona que els ha generat
— Descriu els documents per fer-los accessibles
— Conserva els documents en dipòsits adequats, utilitzant els recipients i els materials que en garanteixen millor la conservació
— Participa a les iniciatives culturals que contribueixen a la difusió del patrimoni documental municipal
— Posa la documentació a disposició de la ciutadania, perquè pugui consultar-la i exercir els seus drets
— Posa la documentació a disposició d'investigadors i d'altres persones interessades en conèixer la nostra història
— Assessora sobre les característiques i la informació que contenen els documents.