Tràmits

Cal diferenciar entre el període de preinscripció i el de matrícula.

Períodes de preinscripció:

PFI: de l'11 al 22 de maig de 2020

CFGM: 11 al 15 de maig de 2020

CFGS: 29 de maig al 5 de juny de 2020 

Passos que cal seguir:

Cal lliurar la sol·licitud de preinscripció dins el calendari abans descrit. La  podreu trobar als centres educatius o als serveis territorials del Departament d’Ensenyament.

Cal incloure el codi del cicle o dels cicles que es vulguin. Aquests codis els trobareu a la web del Departament d’Ensenyament (www.gencat.cat/ensenyament)

On cal lliurar la sol·licitud de preinscripció?

La sol·licitud s’ha de lliurar al centre educatiu on es vol estudiar en primera opció. Només s’ha de lliurar una preinscripció, malgrat que s’hi indiquin diverses peticions de cicles i encara que siguin d’altres centres educatius, relacionats per ordre de preferència.

Els resultats de la preinscripció es publiquen als taulers d’anuncis dels centres educatius. Els resultats estaran ordenats segons la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en funció del barem associat als criteris de prioritat.  Un cop tancat el període de reclamacions, es publiquen les llistes ordenades per puntuació definitiva.

 

Més informació a cada centre educatiu.

 

Tornar a l’inici de la Guia de la Formació Professional de Granollers