Altres programes

A Catalunya existeix el programa "Mesures flexibilitzadores" que té com a finalitat

  • Facilitar la formació al llarg de la vida.
  • Millorar la qualificació professional de les persones.
  • Possibilitar l'adaptació a les situacions personals i professionals.
  • Millorar l'oferta i la qualitat de l'educació.

 

A Granollers els centres que porten a terme aquest servei són:

ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL

INSTITUT CARLES VALLBONA

EDUCEM

ESCOLA PIA DE GRANOLLERS

PARC ESTUDI

 

També hi ha el programa que possibilita el reconeixement de les competències professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral, l’Acredita’t (http://acreditat.gencat.cat/ca/), a través del qual, podràs obtenir un certificat de professionalitat o bé un títol de formació professional, sempre que reuneixis un seguit de requisits que marquen les convocatòries de cada programa. Les empreses poden sol·licitar la validació d’un grup de treballadors, però també s’hi pot accedir individualment.

També, i destinat a joves, hi ha la Garantia juvenil (http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/inici/), una iniciativa europea d’ocupació per reduir l’atur juvenil. Garanteix oportunitats per als joves i ofereix ajuts per a les empreses basant-se en programes de formació, inserció, emprenedoria i orientació laboral. Aquí a Granollers, trobareu tota la informació a Grajove (http://www.grajove.cat/oficina-jove/garantia-juvenil)

 

Tornar a l’inici de la Guia de la Formació Professional de Granollers