Tràmits

Cal diferenciar entre el període de preinscripció i el de matrícula.

Períodes de preinscripció:

PFI: de l'25 de maig al 5 de juny de 2020

CFGM: del 2 al 8 de juny de 2020

CFGS: del 10 al 17 de juny de 2020 

Passos que cal seguir:

Cal lliurar la sol·licitud de preinscripció dins el calendari abans descrit. La  podreu trobar als centres educatius o als serveis territorials del Departament d’Ensenyament.

Cal incloure el codi del cicle o dels cicles que es vulguin. Aquests codis els trobareu a la web del Departament d’Ensenyament (www.gencat.cat/ensenyament)

On cal lliurar la sol·licitud de preinscripció?

La sol·licitud s’ha de lliurar al centre educatiu on es vol estudiar en primera opció. Només s’ha de lliurar una preinscripció, malgrat que s’hi indiquin diverses peticions de cicles i encara que siguin d’altres centres educatius, relacionats per ordre de preferència. EL LLIURAMENT SERÀ PREFERENTMENT TELEMÀTIC, PER FER-HO PRESENCIAL DEMANEU CITA PRÈVIA A LA WEB DEL CENTRE.

Els resultats de la preinscripció es faran públics. Els resultats estaran ordenats segons la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en funció del barem associat als criteris de prioritat.  Un cop tancat el període de reclamacions, es publiquen les llistes ordenades per puntuació definitiva.

 

Més informació a: INFOGRAFIA PREINSCRIPCIÓ A ESTUDIS POSTOBLIGATORIS GRANOLLERS

 

Tornar a l’inici de la Guia de la Formació Professional de Granollers