Tècnic/a Superior de Laboratori clínic i biomèdic

FAMÍLIA PROFESSIONAL DE SANITAT

Formar tècnics capaços de realitzar estudis analítics de mostres biològiques humanes, interpretant i valorant els resultats tècnics perquè serveixin de suport al diagnòstic clínic i orientats a la investigació, actuant sota normes de qualitat, seguretat i mediambientals, organitzant i administrant les àrees assignades en el corresponent laboratori de diagnòstic clínic, sota la supervisió corresponent.

1)      Durada:

    2 cursos acadèmics   2000 hores  

2)      Què estudiaré?

-          Organització i gestió de l’àrea de treball assignada en la unitat/gabinet de laboratori de diagnòstic clínic

-          Obtenció, preparació i conservació de mostres biològiques humanes

-          Tècniques instrumentals

-          Bioquímica clínica

-          Microbiologia

-          Immunologia

-          Fonaments i tècniques d’anàlisis hematològiques i citològiques

-          Anatomofisiologia i patologia bàsica

-          Formació i orientació laboral

-          Formació en centres de treball

3)      Sortides professionals:

-          Tècnic/a en laboratori de diagnòstic clínic

-          Tècnic/a en laboratori d’investigació i experimentació

-          Tècnic/a de laboratori de toxicologia

-          Delegat/ada comercial de material i productes de laboratori

4)      On treballaré?

En centres hospitalaris, laboratoris de diagnòstic i laboratoris d’investigació.

5)       Es requereix l’ús de llengües estrangeres

Amb la finalitat d'incorporar i normalitzar l'ús de la llengua anglesa en situacions professionals habituals i en la presa de decisions en l'àmbit laboral, en aquest cicle formatiu es realitzen activitats d’ensenyament-aprenentatge que incorporen la utilització de la llengua anglesa en alguns mòduls.

6)      INSERCIÓ LABORAL

7)      On el puc estudiar?

ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL

 

 

Tornar a l’inici de la Guia de la Formació Professional de Granollers