Tècnic/a Superior de Laboratori d’Anàlisi i de Control de Qualitat

FAMÍLIA PROFESSIONAL DE QUÍMICA

La competència general d’aquest títol consisteix en organitzar i coordinar les activitats de laboratori i el pla de mostreig, realitzant tot tipus d’assajos i anàlisis sobre matèries i productes en procés o acabats, orientats a la recerca i al control de qualitat, interpretant els resultats obtinguts, i actuant sota normes de bones pràctiques al laboratori.

1)      Durada:

     2 cursos acadèmics   2000 hores  

2)      Què estudiaré?

-          Mostreig i preparació de la mostra

-          Anàlisis químiques

-          Anàlisi instrumental

-          Assajos físics

-          Assajos fisicoquímics

-          Assajos microbiològics

-          Assajos biotecnològics

-          Qualitat i seguretat en el laboratori

-          Projecte de laboratori d’anàlisis i de control de qualitat

3)      Sortides professionals:

-          Analista de laboratori químic

-          Analista de laboratori microbiològic

-          Analista de laboratori de materials

-          Analista de laboratori d’indústries agroalimentàries

-          Analista de laboratori d’indústries transformadores

-          Analista de centres de formació, de recerca i desenvolupament

-          Analista microbiològic d’indústries alimentàries, empreses mediambientals, indústries biotecnològiques.

-          Analista microbiològic d’aigües potables i residuals

-          Analista de control microbiològic de la indústria farmacèutica

-          Analista de matèries primeres i acabats

-          Tècnic/a de control de qualitat en indústries manufactureres

-          Tècnic/a d’assajos de materials de construcció

 

4)      On treballaré?

En laboratoris de control de qualitat, laboratoris de plantes de tractament d’aigües, laboratoris d’investigació i desenvolupament i plantes pilot.

5)       Es requereix l’ús de llengües estrangeres?

Amb la finalitat d'incorporar i normalitzar l'ús de la llengua anglesa en situacions professionals habituals i en la presa de decisions en l'àmbit laboral, en aquest cicle formatiu es realitzen activitats d’ensenyament-aprenentatge que incorporen la utilització de la llengua anglesa en alguns mòduls.

6)      INSERCIÓ LABORAL

7)      On el puc estudiar?

ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL Formació DUAL

 

Tornar a l’inici de la Guia de la Formació Professional de Granollers