Tècnic/a Superior de Disseny en Fabricació Mecànica

FAMÍLIA PROFESSIONAL DE LA FABRICACIÓ MECÀNICA

La competència general d’aquest títol consisteix a dissenyar productes de fabricació mecànica, utillatges de processat de xapa, motlles i models per a polímers, fosa, forja, estampació o pulverimetal·lúrgia, assegurant la qualitat, i complint la normativa de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

1)      Durada:

  2 cursos acadèmics   2000 hores  

2)      Què estudiaré?

-          Representació gràfica en fabricació mecànica

-          Disseny en productes mecànics

-          Disseny d’utillatge de processament de xapa i estampació

-          Disseny de motlles i models de fosa

-          Disseny de motlles per a productes polimèrics

-          Automatització de la fabricació

-          Tècniques de fabricació mecànica

-          Projecte de disseny de productes mecànics

-          Formació i orientació laboral

-          Empresa i iniciativa emprenedora

-          Formació en centres de treball

3)      Sortides professionals:

-          Delineant projectista

-          Tècnic /a de CAD

-          Metròleg

-          Tècnic/a en automatització robòtica

-          Formador/a de cursos de formació per a l’ocupació

-          Programador/a CAM

-          Tècnic/a en desenvolupament de productes

-          Tècnic/a en desenvolupament de matrius

-          Tècnic/a en desenvolupament d’utillatges

-          Tècnic/a en desenvolupament de motlles

-          Tècnic/a  en desenvolupament de productes i motlles

4)      On treballaré?

En el sector de les indústries transformadores de metalls, polímers, elastòmers i materials compostos, relacionades amb els subsectors de la construcció de maquinària i equips mecànics, de materials i equips elèctrics, electrònics i òptics i de material de transport del sector industrial.

5)       Es requereix l’ús de llengües estrangeres?

Amb la finalitat d'incorporar i normalitzar l'ús de la llengua anglesa en situacions professionals habituals i en la presa de decisions en l'àmbit laboral, en aquest cicle formatiu es realitzen activitats d’ensenyament-aprenentatge que incorporen la utilització de la llengua anglesa en alguns mòduls.

6)      INSERCIÓ LABORAL

7)      On el puc estudiar?

 

ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL

 

Tornar a l’inici de la Guia de la Formació Professional de Granollers