Tècnic/a Superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web

FAMÍLIA PROFESSIONAL D’INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

Desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques del costat  client  o servidor, garantint-ne l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigits pels estàndards establerts.

1)      Durada:

       2 cursos acadèmics   2000 hores  

2)      Què estudiaré?

-          Sistemes informàtics

-          Bases de dades

-          Programació

-          Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació

-          Entorns de desenvolupament

-          Desenvolupament de webs en entorn de clients

-          Desenvolupament de webs en entorn de servidors

-          Desplegament d’aplicacions per a webs

-          Disseny d’interfícies per a webs

-          Projecte de desenvolupament d’aplicacions per a web

-          Formació i orientació laboral

-          Empresa i iniciativa emprenedora

-          Formació en centres de treball

 

3)      Sortides professionals:

-          Programador/a de webs

-          Programador/a multimèdia

-          Desenvolupador/a d’aplicacions per a webs

 

4)      On treballaré?

En empreses o entitats públiques o privades, per compte propi o d’altri, en l’àrea de desenvolupament d’aplicacions informàtiques relacionades amb entorns per a webs (intranet, extranet i Internet).

5)       Es requereix l’ús de llengües estrangeres

Amb la finalitat d'incorporar i normalitzar l'ús de la llengua anglesa en situacions professionals habituals i en la presa de decisions en l'àmbit laboral, en aquest cicle formatiu es realitzen activitats d’ensenyament-aprenentatge que incorporen la utilització de la llengua anglesa en alguns mòduls.

6)      INSERCIÓ LABORAL

 7)      On el puc estudiar?

INSTITUT CARLES VALLBONA

Tornar a l’inici de la Guia de la Formació Professional de Granollers