Tècnic/a Superior de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

FAMÍLIA PROFESSIONAL D’INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

Desenvolupar, implementar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’ús i qualitat exigits en els estàndards establerts.

1)      Durada:

      2 cursos acadèmics   2000 hores  

2)      Què estudiaré?

-          Configurar i explotar sistemes informàtics, adaptant la configuració lògica del sistema segons les necessitats d’ús i els criteris establerts.

-          Aplicar tècniques i procediments relacionats amb la seguretat en sistemes, serveis i aplicacions, complint el pla de seguretat.

-          Gestionar bases de dades, interpretant el seu disseny lògic i verificant integritat, consistència, seguretat accessibilitat de les dades.

-          Gestionar entorns de desenvolupament adaptant la seva configuració en cada cas permetent el desenvolupament de les aplicacions.

-          Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma amb accés a base de dades utilitzant llenguatges i eines adequades a les especificacions.

-          Desenvolupar aplicacions implementant un sistema complet de formularis i informes que permetin gestionar de forma integral la informació emmagatzemada.

-          Integrar continguts gràfics i components multimèdia en aplicacions multiplataforma, utilitzant eines específiques i complint els requeriments establerts.

-          Desenvolupar interfícies gràfics d’usuari interactius i amb l’ús adequat, utilitzant components visuals estàndard o implementant components visuals específics.

 

3)      Sortides professionals:

-          Administratiu/va d’oficina

-          Tècnic/a comercial de xarxes

-          Animador/a telemàtic

-          Especialista en formació LAN/WAN

-          Expert/a en aplicacions TIC

-          Especialista en sistemes d’informació geogràfica

-          Desenvolupador/a d’aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negoci

-          Desenvolupador/a d’aplicacions de propòsit general

-          Desenvolupador/a d’aplicacions en l’àmbit de l’entreteniment i la informació mòbil

4)      On treballaré?

En entitats públiques o privades, tant per compte aliè com per compte propi, treballant en diversos àmbits de l’àrea de desenvolupament d’aplicacions informàtiques multiplataforma: gestió empresarial i de negocis, relacions amb clients, educació, oci, dispositius mòbils i entreteniment, entre d’altres.

 

5)       Es requereix l’ús de llengües estrangeres

Amb la finalitat d'incorporar i normalitzar l'ús de la llengua anglesa en situacions professionals habituals i en la presa de decisions en l'àmbit laboral, en aquest cicle formatiu es realitzen activitats d’ensenyament-aprenentatge que incorporen la utilització de la llengua anglesa en alguns mòduls.

6)      INSERCIÓ LABORAL

 7)      On el puc estudiar?

EDUCEM Formació DUAL

INSTITUT CARLES VALLBONA

 

Tornar a l’inici de la Guia de la Formació Professional de Granollers