Tècnic/a Superior d’Estètica Integral i Benestar

FAMÍLIA PROFESSIONAL DE L’IMATGE PERSONAL

És competència general d'aquest tècnic potenciar la imatge física, assessorant al client, avaluant les seves necessitats estètiques i aplicant els tractaments i les atencions estètiques necessàries en condicions de qualitat, seguretat i higiene òptimes, i també administrar, gestionar i organitzar un institut de bellesa, optimant el desenvolupament de l'activitat empresarial, sota supervisió corresponent.

1)      Durada:

   2 cursos acadèmics   2000 hores  

2)      Què estudiaré?

-          Aparells d'estètica

-          Estètica hidrotermal

-          Depilació avançada

-          Massatge estètic

-          Drenatge estètic i tècniques per pressió

-          Micropigmentació

-          Processos fisiològics i d'higiene en imatge personal

-          Dermoestètica

-          Cosmètica aplicada a l'estètica i el benestar

-          Tractaments estètics integrals

-          Projecte d'estètica integral i benestar

-          Formació i orientació laboral

-          Empresa i iniciativa emprenedora

-          Formació en centres de treball

3)      Sortides professional:

-          esteticista

-          director tècnic o directora tècnica en empreses d'estètica, àrees d'imatge personal i balnearis

-          tècnic o tècnica en tractaments estètics integrals

-          especialista en tècniques d'hidroestètica

-          tècnic o tècnica en micropigmentació

-          tècnic o tècnica en depilació mecànica i avançada

-          tècnic o tècnica en aparells d'estètica

-          especialista en bronzejat mitjançant radiació ultraviolada

-          tècnic o tècnica en massatges estètics

-          tècnic o tècnica en drenatge limfàtic estètic

-          treballador qualificat o treballadora qualificada en centres de medicina i cirurgia estètica

-          tècnic o tècnica comercial

-          assessor o assessora en estètica i cosmètica

-          formador tècnic o formadora tècnica en estètica

4)      On treballaré?

En el sector de la cura de la imatge personal, el subsector de la cura estètica, en petites i mitjanes empreses, majoritàriament privades, en les àrees de tractaments estètics integrals, estètica hidrotermal, microimplantació de pigments, depilació avançada, massatge estètic i drenatge, i assessorament en tractaments i productes cosmètics.

5)       Es requereix l’ús de llengües estrangeres

Amb la finalitat d'incorporar i normalitzar l'ús de la llengua anglesa en situacions professionals habituals i en la presa de decisions en l'àmbit laboral, en aquest cicle formatiu es realitzen activitats d’ensenyament-aprenentatge que incorporen la utilització de la llengua anglesa en alguns mòduls.

6)      INSERCIÓ LABORAL

 7)      On el puc estudiar?

Centre de Formació de Perruqueria i Estètica Parc Estudi

 

Tornar a l’inici de la Guia de la Formació Professional de Granollers