Tècnic/a Superior d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

FAMÍLIA PROFESSIONAL D’INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

La competència general d’aquest títol consisteix a configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantint la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent.

1)      Durada:

   2 cursos acadèmics   2000 hores  

2)      Què estudiaré?

-          Implantació de sistemes operatius

-          Planificació i administració de xarxes

-          Fonaments de maquinari

-          Gestió de base de dades

-          Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació

-          Administració de sistemes operatius

-          Serveis de xarxa i Internet

-          Implantació d’aplicacions web

-          Administració de sistemes gestors de bases de dades

-          Seguretat i alta disponibilitat

-          Projecte d’administració de sistemes informàtics en xarxa

-          Formació i orientació laboral

-          Empresa i iniciativa emprenedora

-          Formació en centres de treball

 

3)      Sortides professionals:

-          Tècnic/a en administració de sistemes

-          Responsable d’informàtica

-          Tècnic/a en serveis d’Internet

-          Tècnic/a en serveis de missatgeria electrònica

-          Personal de suport tècnic

-          Tècnic/a en teleassistència

-          Tècnic/a en administració de base de dades

-          Tècnic/a de xarxes

-          Supervisor/a de sistemes

-          Tècnic/a en serveis de comunicacions

-          Tècnic/a en entorns web

4)      On treballaré?

A l’àrea d’informàtica d’entitats amb sistemes per a la gestió de dades i infraestructura de xarxes (intranet, Internet i extranet).

5)       Es requereix l’ús de llengües estrangeres

Amb la finalitat d'incorporar i normalitzar l'ús de la llengua anglesa en situacions professionals habituals i en la presa de decisions en l'àmbit laboral, en aquest cicle formatiu es realitzen activitats d’ensenyament-aprenentatge que incorporen la utilització de la llengua anglesa en alguns mòduls.

6)      INSERCIÓ LABORAL

 

 7)      On el puc estudiar?

EDUCEM Formació DUAL

INSTITUT CARLES VALLBONA Formació DUAL

 

Tornar a l’inici de la Guia de la Formació Professional de Granollers