Tècnic/a Superior d’Administració i Finances

FAMÍLIA PROFESSIONAL D’ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

La competència general d’aquest títol consisteix en organitzar i realitzar l’administració i gestió del personal, de les operacions econòmic-financeres i de la informació i assessorament a clients o usuaris, tant en l’àmbit públic com privat, segons la grandària i activitat de l’empresa y organisme i d’acord amb els objectius marcats, les normes internes establertes i la normativa vigent.

1)      Durada:

    2 cursos acadèmics   2000 hores  

2)      Què estudiaré?

-          Gestió de la documentació jurídica i empresarial

-          Recursos humans i responsabilitat social corporativa

-          Ofimàtica i procés de la informació

-          Procés integral de l’activitat comercial

-          Comunicació i atenció al client

-          Anglès

-          Gestió de recursos humans

-          Gestió financera

-          Comptabilitat i fiscalitat

-          Gestió logística i comercial

-          Simulació empresarial

-          Projecte d’administració i finances

-          Formació i orientació laboral

-          Formació en centres de treball

3)      Sortides professionals:

-          Administratiu/va d’oficina

-          Administratiu/va comercial

-          Administratiu/va financer/a

-          Administratiu/va comptable

-          Administratiu/va de logística

-          Administratiu/va de banca i d’assegurances

-          Administratiu/va de recursos humans

-          Administratiu/va de l’administració pública

-          Administratiu/va d’assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories

-          Tècnic/a en gestió de cobraments

-          Responsable d’atenció al client

4)      On treballaré?

En grans, mitjanes o petites empreses, a qualsevol sector d’activitat, particularment al sector serveis, així com en les administracions públiques portant a terme tasques administratives de gestió i assessorament en les àrees laboral, comercial, comptable i fiscal per oferir un servei d’atenció als clients i als ciutadans; realitzant tràmits administratius amb les administracions públiques i gestionant l’arxivamenti les comunicacions de l’empresa.

5)       Es requereix l’ús de llengües estrangeres

Amb la finalitat d'incorporar i normalitzar l'ús de la llengua anglesa en situacions professionals habituals i en la presa de decisions en l'àmbit laboral, en aquest cicle formatiu es realitzen activitats d’ensenyament-aprenentatge que incorporen la utilització de la llengua anglesa en alguns mòduls.

6)      INSERCIÓ LABORAL

7)      On el puc estudiar?

EDUCEM Formació DUAL

ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL

INSTITUT CARLES VALLBONA Formació DUAL

 

Tornar a l’inici de la Guia de la Formació Professional de Granollers