Tècnic/a de Mecanització

FABRICACIÓ MECÀNICA

La competència general d’aquest títol consisteix en executar els processos de mecanitzat per arrencament de ferritja, conformat i procediments especials, preparant, programant, operant les màquines eines i verificant el producte obtingut, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental

1)      Durada:

     2         cursos acadèmics   2000 hores  

2)      Què estudiaré?

-          Processos de mecanització

-          Mecanització per control numèric

-          Fabricació per abrasió, electroerosió, tall i conformat i processos especials

-          Fabricació per arrencament de ferritja

-          Sistemes automatitzats

-          Interpretació i representació gràfica

-          Metrologia i assaigs

-          Formació i orientació laboral

-          Empresa i iniciativa emprenedora

-          Síntesi

-          Formació en centres de treball

3)      Sortides professionals:

-          Ajustador operari de màquines eina

-          Polidor de metalls i afilador d’eines

-          Operador de màquines per treballar metalls

-          Operador de màquines eina

-          Operador de robots industrials

-          Treballadors de la fabricació d’eines, mecànics i ajustadors, modelistes matricers i assimilats

-          Torner i fresador.

4)      On treballaré?

Departaments de producció d’empreses relacionades en la fabricació de productes metàl·lics, en la construcció de maquinària i equip mecànic, en la construcció de vehicles automòbils, en la construcció naval i en la construcció de material de transport. Empreses de precisió òptica i similars.

5)       Es requereix l’ús de llengües estrangeres

Amb la finalitat d'incorporar i normalitzar l'ús de la llengua anglesa en situacions professionals habituals i en la presa de decisions en l'àmbit laboral, en aquest cicle formatiu es realitzen activitats d’ensenyament-aprenentatge que incorporen la utilització de la llengua anglesa en alguns mòduls.

6)      INSERCIÓ LABORAL

 

7)      On el puc estudiar?

ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL Formació DUAL

 

 

Tornar a l’inici de la Guia de la Formació Professional de Granollers