Tècnic/a d'operacions de laboratori

FAMÍLIA PROFESSIONAL DE QUÍMICA

Formar tècnics capaços de preparar mostres i realitzar assajos físics, anàlisis químiques i proves microbiològiques, seguint procediments i mètodes analítics establerts i respectant les normes de seguretat i mediambientals.

1)      Durada:

Dos cursos acadèmics 2000 hores  

2)      Què estudiaré?

-         Química aplicada

-         Mostreig i operacions unitàries de laboratori

-         Proves fisioquímiques

-         Serveis auxiliars al laboratori

-         Seguretat i organització en el laboratori

-         Operacions d’anàlisi química

-         Emmagatzematge i distribució en el laboratori

-         Tècniques bàsiques de microbiologia i bioquímica

-         Assajos de materials

-         Principis de manteniment electromecànic

-         Formació i orientació laboral

-         Empresa i iniciativa emprenedora

-         Anglès tècnic

-         Síntesi

-         Formació en centres de treball

3)      Sortides professionals:

-          Auxiliar, operador/a o tècnic/a de laboratoris de química

-          Auxiliar, operador/a o tècnic/a d’indústries químiques, alimentàries, farmacèutiques i transformadores

-          Auxiliar, operador/a o tècnic/a del sector mediambiental

-          Auxiliar, operador/a o tècnic/a de control de qualitat de materials, metal·lúrgia i galvanotècnia

-          Auxiliar, operador/a o tècnic/a d’assajos de productes de fabricació mecànica

-          Auxiliar, operador/a o tècnic/a de microbiologia alimentària, mediambiental, farmacèutica i d’aigües

-          Auxiliar, operador/a o tècnic/a de matèries primeres i producte acabat 

-          Auxiliar, operador/a o tècnic/a de control i recepció de matèries

-          Auxiliar, operador/a o tècnic/a de centres de formació i investigació

-          Operador/a de manteniment de serveis auxiliars, equipament i magatzem

-          Mostrejador i assajos de camp

4)      On treballaré?

En laboratoris de plantes de tractament d’aigües, laboratoris d’investigació i desenvolupament, laboratoris de control de qualitat i plantes pilot

5)       Es requereix l’ús de llengües estrangeres

Amb la finalitat d'incorporar i normalitzar l'ús de la llengua anglesa en situacions professionals habituals i en la presa de decisions en l'àmbit laboral, en aquest cicle formatiu es realitzen activitats d’ensenyament-aprenentatge que incorporen la utilització de la llengua anglesa en alguns mòduls.

6)      INSERCIÓ LABORAL

7)      On el puc estudiar?

ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL Formació DUAL

 

Tornar a l’inici de la Guia de la Formació Professional de Granollers