Tècnic/a d’Instal•lacions elèctriques i automàtiques

FAMÍLIA PROFESSIONAL D’ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

La competència general d’aquest títol consisteix a muntar i mantenir infraestructures de telecomunicació en edificis, instal·lacions elèctriques de baixa tensió, màquines elèctriques i sistemes automatitzats, aplicant normativa i reglamentació vigent, protocols de qualitat, seguretat i riscos laborals, assegurant la seva funcionalitat i respecte al medi ambient.

 

1)      Durada:

2         cursos acadèmics   2000 hores  

 

2)      Què estudiaré?

-          Instal·lacions de so

-          Reparació d’equips de so i alta fidelitat

-          Instal·lacions de recepció i distribució de senyal de TV

-          Reparació d’equips d’imatge

-          Sistemes electrònics d’informació

-          Instal·lacions de telefonia interior i transmissió de dades

-          Reparació d’equips microinformàtics

-          Reparació d’equips telefònics i telemàtics

-          Administració, gestió i comercialització en la petita empresa

-          Electrònica general

-          Electrònica digital no programable

-          Electrònica digital programable

-          Instal·lacions bàsiques

-          Qualitat

-          Relacions en l’equip de treball

-          Formació i orientació laboral

-          Formació en centres de treball

 

3)      Sortides professionals:

-          Instal·lador-mantenidor electricista

-          Electricista de construcció

-          Electricista industrial

-          Electricista de manteniment

-          Instal·lador-mantenidor de sistemes domòtics

-          Instal·lador-mantenidor d’antenes

-          Instal·lador-mantenidor d’equips i instal·lacions telefòniques

-          Muntador d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica

 

4)      On treballaré?

En empreses que tinguin per activitat la reparació d’equips de so, televisió i vídeo, electrodomèstics, equips microinformàtics, execució i manteniment d’instal·lacions de telefonia i instal·lacions d’antenes de TV.

 

5)       Es requereix l’ús de llengües estrangeres

Amb la finalitat d'incorporar i normalitzar l'ús de la llengua anglesa en situacions professionals habituals i en la presa de decisions en l'àmbit laboral, en aquest cicle formatiu es realitzen activitats d’ensenyament-aprenentatge que incorporen la utilització de la llengua anglesa en alguns mòduls.

 

6)      INSERCIÓ LABORAL

7)      On el puc estudiar?

 

 

ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL

 

 

Tornar a l’inici de la Guia de la Formació Professional de Granollers