Tècnic/a d’Emergències Sanitàries

FAMÍLIA PROFESSIONAL DE SANITAT

La competència general d’aquest títol consisteix a traslladar al pacient al centre sanitari, prestar atenció bàsica sanitària i psicològica en l’entorn pre-hospitalari, dur a terme activitats de teleoperació  i teleassistència sanitària, i col·laborar en l'organització  i desenvolupament dels plans d'emergència, dels dispositius de risc previsibles i de la logística sanitària davant una emergència individual, col·lectiva o catàstrofe.

1)      Durada:

      2 cursos acadèmics  2000 hores  

2)      Què estudiaré?

-          Manteniment mecànic preventiu del vehicle

-          Logística sanitària en emergències

-          Dotació sanitària

-          Atenció sanitària inicial en situacions d’emergència

-          Atenció sanitària especial en situacions d’emergència

-          Evacuació i trasllat de pacients

-          Suport psicològic en situacions d’emergència

-          Plans d’emergències i dispositius de riscos previsibles

-          Teleemergències

-          Anatomofisiologia i patologia bàsiques

-          Formació i orientació laboral

-          Empresa i iniciativa emprenedora

-          Anglès tècnic

-          Síntesi

-          Formació en centres de treball

3)      Sortides professionals:

-          Tècnic en transport sanitari

-          Tècnic en emergències sanitàries

-          Operador de teleassistència

-          Operador de centres de Coordinació d’urgències i emergències

4)      On treballaré?

En el sector sanitari públic o privat, relacionat amb el trasllat de pacients o víctimes i la prestació d’atenció sanitària i psicològica inicial, amb la col·laboració en la preparació i desenvolupament de la logística sanitària davant emergències col·lectives o catàstrofes.

5)       Es requereix l’ús de llengües estrangeres

Amb la finalitat d'incorporar i normalitzar l'ús de la llengua anglesa en situacions professionals habituals i en la presa de decisions en l'àmbit laboral, en aquest cicle formatiu es realitzen activitats d’ensenyament-aprenentatge que incorporen la utilització de la llengua anglesa en alguns mòduls.

 

6)      INSERCIÓ LABORAL

7)      On el puc estudiar?

ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL Formació DUAL

 

Tornar a l’inici de la Guia de la Formació Professional de Granollers