Tècnic/a d’Electromecànica de Vehicles Automòbils

FAMÍLIA DEL TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES

La competència general d’aquest títol consisteix en realitzar operacions de manteniment, muntatge d’accessoris i transformacions en les àrees de mecànica, hidràulica, pneumàtica i electricitat del sector d’automoció, ajustant-se a procediments i temps establerts, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

1)      Durada:

     2 cursos acadèmics   2000 hores  

2)      Què estudiaré?

-          Operacions administratives i documentació sanitària

-          Motors

-          Sistemes auxiliars del motor

-          Circuits de fluids, suspensió i direcció

-          Sistemes de transmissió i frenada

-          Sistemes de càrrega i engegada

-          Circuits elèctrics auxiliars del vehicle

-          Sistemes de seguretat i confortabilitat

-          Mecanització bàsica

-          Formació i orientació laboral

-          Empresa i iniciativa emprenedora

-          Anglès tècnic

-          Síntesi

-          Formació en centres de treball

 

3)      Sortides professionals:

-          Electricista electrònic de manteniment i reparació en automoció.

-          Mecànic d’automòbils.

-          Electricista d’automòbils

-          Electromecànic d’automòbils.

-          Mecànic de motors i motocicletes.

-          Reparador de sistemes pneumàtics i hidràulics.

-          Reparador de sistemes de transmissió i frens.

-          Reparador de sistemes de direcció i suspensió.

-          Operari d’ITV.

-          Operari d’empreses dedicades a la fabricació de recanvis.

-          Electromecànic de motocicletes.

-          Venedor/distribuïdor de recanvis i equips de diagnosi.

4)      On treballaré?

En el sector de la construcció i manteniment de vehicles, en els subsectors d’automòbils, motocicletes i vehicles pesants. En empreses de lloguer de vehicles, serveis públics, transport de passatgers i mercaderies. En empreses de fabricació de vehicles i de components per a l’automòbil. En empreses dedicades a la inspecció tècnica de vehicles. En empreses dedicades a la fabricació, venda i comercialització d’equips de comprovació, diagnosi i recanvis de vehicles. En empreses ubicades en altres sectors productius que facin treballs de manteniment d’electromecànica (grups d’electrògens, cintes transportadores mogudes amb motor d’explosió, entre d’altres).

5)       Es requereix l’ús de llengües estrangeres

Amb la finalitat d'incorporar i normalitzar l'ús de la llengua anglesa en situacions professionals habituals i en la presa de decisions en l'àmbit laboral, en aquest cicle formatiu es realitzen activitats d’ensenyament-aprenentatge que incorporen la utilització de la llengua anglesa en alguns mòduls.

6)      INSERCIÓ LABORAL

7)      On el puc estudiar?

ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL

 

Tornar a l’inici de la Guia de la Formació Professional de Granollers