Tècnic/a de Cures Auxiliars d’Infermeria

FAMÍLIA PROFESSIONAL DE SANITAT

Formar tècnics capaços de proporcionar cures auxiliars al pacient i actuar sobre les condicions sanitàries del seu entorn com a membre d’un equip d’infermeria en els centres sanitaris d’atenció primària, i també, com a membre d’un equip de salut en l’assistència derivada de la pràctica de l’exercici per compte propi.

1)      Durada:

      Un curs acadèmic   1400 hores  

2)      Què estudiaré?

-          Operacions administratives i documentació sanitària

-          L’ésser humà davant la malaltia

-          Benestar del/de la pacient: necessitats d’higiene, repòs i moviment

-          Cures bàsiques d’infermeria aplicades a les necessitats de l’ésser humà

-          Primers auxilis

-          Higiene del medi hospitalari i neteja de material

-          Suport psicològic al pacient/client

-          Educació per a la salut

-          Tècniques d’ajuda odontològica i estomatològica

-          Relacions en l’equip de treball

-          Formació i orientació laboral

-          Formació en centres de treball

3)      Sortides professionals:

-          Centres hospitalaris

-          Centres d’assistència primària

-          Atenció domiciliaria

-          Promoció de la salut

-          Consultes de salut bucodental

-          Centres geriàtrics

-          Centres de salut mental

4)      On treballaré?

En hospitals, consultes mèdiques, clíniques dentals, centres geriàtrics, centres de salut mental, centres de balneoteràpia, centres o hospitals de dia i unitats d’atenció sociosanitària d’entitats públiques o privades. 

5)       Es requereix l’ús de llengües estrangeres

Amb la finalitat d'incorporar i normalitzar l'ús de la llengua anglesa en situacions professionals habituals i en la presa de decisions en l'àmbit laboral, en aquest cicle formatiu es realitzen activitats d’ensenyament-aprenentatge que incorporen la utilització de la llengua anglesa en alguns mòduls.

6)      INSERCIÓ LABORAL

7)      On el puc estudiar?

ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL Formació DUAL

 

Tornar a l’inici de la Guia de la Formació Professional de Granollers