Tècnic Superior de Comerç Internacional

FAMÍLIA PROFESSIONAL DE COMERÇ I MÀRQUETING

La competència general d'aquest títol consisteix a planificar i gestionar els processos d'importació / exportació i introducció / expedició de mercaderies, aplicant la legislació vigent, en el marc dels objectius i procediments establerts.

1)      Durada:

   2 cursos acadèmics   2000 hores  

2)      Què estudiaré?

-          Transport internacional de mercaderies

-          Gestió econòmica i financera de l’empresa

-          Logística d’emmagatzematge

-          Gestió administrativa del comerç internacional

-          Sistema d’informació de mercats

-          Màrqueting internacional

-          Negociació internacional

-          Finançament internacional

-          Mitjans de pagament internacionals

-          Comerç digital internacional

-          Anglès

-          Projecte de comerç internacional

-          Formació i orientació laboral

-          Formació en centres de treball

3)      Sortides professionals:

-          Tècnic/a en comerç exterior

-          Tècnic/a d’operacions exteriors d’entitats financeres i asseguradores

-          Tècnic/a en administració de comerç internacional

-          Assistent/a i adjunt/a de comerç internacional

-          Agent de comerç internacional

-          Tècnic/a de màrqueting internacional

-          Tècnic/a de màrqueting digital internacional

-          Tècnic/a de venda internacional

-          Assistent/a al departament d’operacions comercials internacionals

-          Transitari/ària

-          Consignatari/ària de vaixells

-          Operador/a logístic/a

-          Cap de magatzem

-          Tècnic/a en logística del transport

-          Coordinador/a logístic/a

-          Tècnic/a en logística inversa

4)      On treballaré?

En empreses de qualsevol sector productiu i, principalment, del sector del comerç i màrqueting públic i privat, fent funcions de planificació, organització, gestió i assessorament d’activitats de comerç internacional.

5)       Es requereix l’ús de llengües estrangeres

Amb la finalitat d'incorporar i normalitzar l'ús de la llengua anglesa en situacions professionals habituals i en la presa de decisions en l'àmbit laboral, en aquest cicle formatiu es realitzen activitats d’ensenyament-aprenentatge que incorporen la utilització de la llengua anglesa en alguns mòduls.

6)      INSERCIÓ LABORAL

 

7)      On el puc estudiar?

INSTITUT CARLES VALLBONA Formació DUAL

 

Tornar a l’inici de la Guia de la Formació Professional de Granollers