Tècnic/a Superior en Màrqueting i Publicitat

FAMÍLIA PROFESSIONAL DE COMERÇ I MÀRQUETING

Definir i efectuar el seguiment de les polítiques de màrqueting basades en estudis comercials i a promocionar i fer publicitat dels productes i/o serveis en els mitjans i suports de comunicació adequats, elaborant els materials publicitaris i promocionals i necessaris.

1)      Durada:

2 cursos acadèmics   2000 hores  

2)      Què estudiaré?

-          Atenció al client, consumidor i usuari

-          Disseny i elaboració de material de comunicació 

-          Gestió econòmica i financera de l'empresa 

-          Investigació comercial 

-          Treball de camp en la investigació comercial 

-          Llançament de productes i serveis 

-          Màrqueting digital 

-          Mitjans i suports de comunicació 

-          Polítiques de màrqueting 

-          Relacions públiques i organització d'esdeveniments de màrqueting 

-          Anglès 

-          Formació i orientació laboral 

-          Projecte de màrqueting i publicitat 

-          Formació en centres de treball 

3)      Sortides professionals:

-          assistent o assistenta del cap de producte;

-          tècnic o tècnica de màrqueting

-          tècnic o tècnica en publicitat

-          tècnic o tècnica en relacions publiques

-          organitzador o organitzadora d'esdeveniments de màrqueting i comunicación

-          auxiliar de mitjans en empreses de publicitat

-          controlador o controladora d’emissió en mitjans de comunicación

-          tècnic o tècnica en estudis de mercat i opinió pública

-          tècnic o tècnica en treballs de camp

-          inspector o inspectora d'enquestadors

-          agent d'enquestes i censos

-          codificador o codificadora de dades per a investigacions de mercats

-          responsable de promocions punt de venda

-          especialista en implantació d'espais comercials.

4)      On treballaré?

Assistent del cap de producte. Tècnic/a de màrqueting. Tècnic/a en publicitat. Tècnic/a en relacions públiques. Organitzador/a d'esdeveniments de màrqueting i comunicació. Auxiliar de mitjans en empreses de publicitat. Controlador/a de cursatge o emissió en mitjans de comunicació. Tècnic/a en estudis de mercat i opinió pública. Tècnic/a en treballs de camp. Inspector/a d'enquestadors. Agent d'enquestes i censos. Codificador/a de dades per a investigacions de mercat.

5)       Es requereix l’ús de llengües estrangeres

Amb la finalitat d'incorporar i normalitzar l'ús de la llengua anglesa en situacions professionals habituals i en la presa de decisions en l'àmbit laboral, en aquest cicle formatiu es realitzen activitats d’ensenyament-aprenentatge que incorporen la utilització de la llengua anglesa en alguns mòduls.

6)      INSERCIÓ LABORAL

 

7)      On el puc estudiar?

U-Granollers – UVIC

 

 

Tornar a l’inici de la Guia de la Formació Professional de Granollers