Tècnic/a en Xarxes, instal•lacions i estacions de tractament d'aigua

FAMÍLIA DE L’ENERGIA I L’AIGUA

Aquests estudis capaciten per fer la instal·lació, el muntatge, la posada en servei, la preparació i el manteniment de xarxes d’abastament, de sanejament, de distribució d’aigua i d’instal·lacions d’aigua en els edificis; també per portar a terme, mantenir i verificar el funcionament d’equips, de processos unitaris i d’instal·lacions d’estacions de tractament i depuració de l’aigua, amb la qualitat i seguretat requerides, i la normativa vigent.

1)      Durada:

     2 cursos acadèmics   2000 hores  

2)      Què estudiaré?

-          Instal·lacions d’aigua 

-          Tècniques de muntatge d’instal·lacions

-          Estacions de tractament d’aigües

-           Instal·lacions de les estacions de tractament d’aigües

-           Instal·lacions elèctriques

-          Instal·lacions d’aigua en edificis

-          Anglès tècnic

-          Formació i orientació laboral

-          Empresa i iniciativa emprenedora

-          Síntesi

-          Formació en centres de treball

3)      Sortides professionals:

-          mantenidor o mantenidora de xarxes de sanejament

-          muntador o muntadora de xarxes de proveïment i de distribució d’aigua

-          muntador o muntadora de xarxes i instal·lacions de sanejament

-          operador o operadora de manteniment en plantes de captació d’aigua

-          operador o operadora de planta de tractament i depuració d’aigua, en general

-          operador o operadora de sistemes de distribució d'aigua

-          operador o operadora de planta de captació d'aigua, en general

-          operador o operadora de planta de tractament d’aigües residuals

-          instal·lador i mantenidor o instal·ladora i mantenidora d’instal·lacions d’aigua.

4)      On treballaré?

En el sector de la instal·lació i manteniment d’aigua.

5)       Es requereix l’ús de llengües estrangeres

Amb la finalitat d'incorporar i normalitzar l'ús de la llengua anglesa en situacions professionals habituals i en la presa de decisions en l'àmbit laboral, en aquest cicle formatiu es realitzen activitats d’ensenyament-aprenentatge que incorporen la utilització de la llengua anglesa en alguns mòduls.

6)      INSERCIÓ LABORAL

7)      On el puc estudiar?

ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL

 

Tornar a l’inici de la Guia de la Formació Professional de Granollers