Tècnic/a en Manteniment electromecànic

FAMÍLIA PROFESSIONAL INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT

Aquests estudis capaciten per muntar i mantenir maquinària i equips industrials i línies automatitzades de producció d’acord amb els reglaments i les normes establertes, seguint els protocols de qualitat, seguretat i prevenció de riscos laborals i respecte ambiental.

1)      Durada:

       2 cursos acadèmics   2000 hores  

2)      Què estudiaré?

-          Tècniques de fabricació.

-          Tècniques d'unió i muntatge.

-          Electricitat i automatismes elèctrics.

-          Automatismes pneumàtics i hidràulics.

-          Muntatge i manteniment mecànic.

-          Muntatge i manteniment elèctric-electrònic.

-          Muntatge i manteniment de línies automatitzades.

-          Formació i orientació laboral.

-          Empresa i iniciativa emprenedora.

-          Anglès Tècnic.

-          Síntesi.

-           Formació en centres de treball.

3)      Sortides professionals:

-          Mecànic/a de manteniment.

-          Muntador/a industrial.

-          Muntador/a d’equips elèctrics.

-          Muntador/a d’equips electrònics.

-          Mantenidor/a de línia automatitzada.

-          Muntador/a de béns d’equip.

-          Muntador/a d’automatismes pneumàtics i hidràulics.

-          Instal·lador/a electricista industrial.

-          Electricista de manteniment i reparació d’equips de control, mesura i precisió.

4)      On treballaré?

-          En indústries metal·lúrgiques i de fabricació de productes metàl·lics.

-          En indústries de la construcció de maquinària i equips mecànics.

-          Construcció i muntatge de vehicles automòbils.

-          En indústria tèxtil, edició i arts gràfiques.

5)       Es requereix l’ús de llengües estrangeres

Amb la finalitat d'incorporar i normalitzar l'ús de la llengua anglesa en situacions professionals habituals i en la presa de decisions en l'àmbit laboral, en aquest cicle formatiu es realitzen activitats d’ensenyament-aprenentatge que incorporen la utilització de la llengua anglesa en alguns mòduls.

6)      INSERCIÓ LABORAL

7)      On el puc estudiar?

ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL Formació DUAL

 

 

Tornar a l’inici de la Guia de la Formació Professional de Granollers