Tècnic superior en Transport i Logística

FAMÍLIA PROFESSIONAL DE COMERÇ I MÀRQUETING

Aquests estudis capaciten per organitzar, gestionar i controlar les operacions del transport de mercaderies i de viatgers en l'àmbit nacional i internacional, i per planificar i gestionar les activitats logístiques d'una empresa, d'acord amb la normativa vigent i els objectius establerts per la direcció de l'empresa, en el marc de la qualitat, seguretat i respecte pel medi ambient.

1)      Durada:  

2 cursos acadèmics   2000 hores  

2)      Què estudiaré?

-          Comercialització del transport i la logística

-          Gestió administrativa del transport i la logística

-          Gestió administrativa del comerç internacional

-          Gestió econòmica i financera de l’empres

-          Logística d’emmagatzemament

-          Logística d’aprovisionament

-          Organització del transport de mercaderies

-          Organització del transport de viatges

-          Transport internacional de mercaderies

-          Organització d’altres serveis de transport

-          Anglès

-          Segona llengua estrangera

 

3)      Sortides professionals:

-          Cap de trànsit d’empreses de transport de viatges per carretera

-          Cap d’operacions

-          Gerent de l’empresa de transport

-          Inspector/a de transport de viatgers per carretera

-          Cap d’estació d’autobusos

-          Gestor/a de transport per carretera

-          Comercial de serveis de transport per carretera

-          Gerent d’empreses de transport per carretera

-          Cap de circulació

-          Agent de transports

-          Agent de càrrega

-          Comercial de serveis de transport

-          Operador/a de transport porta a porta

-          Transitari/a

-          Consignatari/a de vaixells

-          Operador logístic

-          Cap de magatzem

-          Tècnic/a en logística del transport

-          Coordinador/a logística

-          Tècnic/a en logística inversa

 

4)      On treballaré?

Aquests professionals treballaran en empreses del sector del transport i la logística, tant per compte pròpia com per compte aliena, realitzant funcions de planificació, organització, gestió i comercialització del servei de transport i/o de logística

5)       Es requereix l’ús de llengües estrangeres

Amb la finalitat d'incorporar i normalitzar l'ús de la llengua anglesa en situacions professionals habituals i en la presa de decisions en l'àmbit laboral, en aquest cicle formatiu es realitzen activitats d’ensenyament-aprenentatge que incorporen la utilització de la llengua anglesa en alguns mòduls. A més incorpora una segona llengua estrangera

6)      INSERCIÓ LABORAL

 

7)      On el puc estudiar?

INSTITUT CARLES VALLBONA

 

Tornar a l’inici de la Guia de la Formació Professional de Granollers