Prova d'accés a la Universitat per a persones més grans de 25 anys o més grans de 45 anys

La formació per a les proves d'accés s'adreça a les persones que necessiten d’una preparació per tal de presentar-se a les proves d'accés a la universitat per a majors de 25 o de 45 anys.

Les persones més grans de 25 anys i les persones més grans de 45 anys poden accedir a la universitat superant la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o la prova d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys, respectivament.

Per a més informació, consulteu la web del Departament d'Educació.