Prova d'accés als cicles formatius de grau superior de la formació professional

S'adreça a les persones que necessiten d’una preparació per tal de presentar-se a les proves d'accés als cicles de grau superior.

Es prepara la part comuna que engloba llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i matemàtiques (o història per als cicles d'arts plàstiques i disseny i els ensenyaments esportius), com la part específica a triar depenent de la família professional a escollir.

Per a més informació consulteu la pàgina web del Departament d'Educació.