Adreça

Institut Celestí Bellera

Adreça :
C. Esteve Terrades, s/n
Telèfon :
93 879 49 14
Adreça web :
http://www.bellera.cat
Descripció :

 

 

Projectes que caracteritzen el centre

Noves metodologies a l’aula. Se situa l’alumnat en el centre del seu procés d’aprenentatge entorn de l’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP). El centre participa en la Xarxa de Competències Bàsiques i estén el treball competencial.

Projecte multilingüe MOLL (Món Obert a les Llengües). S’imparteix anglès i francès com a llengües estrangeres amb la mateixa importància des de 1r d’ESO. Les matèries no lingüístiques s’imparteixen en llengües estrangeres.

Projectes internacionals. Es desenvolupen dos projectes Erasmus + (un en llengua anglesa de caràcter científic i l’altre en llengua francesa de caràcter literari) tant a l’ESO com al Batxillerat. A partir de 2n d’ESO es fan intercanvis escolars a França i al batxillerat a Holanda amb la plataforma eTwinning.

Lligues d’esport al pati. Es transmeten valors a través de l’esport i s’organitzen lligues al pati.

Espai de participació. Es fomenta la participació activa de l’alumnat en la millora del centre i es dinamitza i s’escolta el Consell de Delegats.

 

Horari

De 8 a 18 h (de dilluns a dijous) i de 8 a 16 h (divendres)

 

Equipaments, instal·lacions i serveis

Espais

– Gimnàs

– Cuina pròpia

– Edifici sense barreres arquitectòniques

– Biblioteca Oberta

Temps

– Activitats extraescolars

– Associació esportiva