Adreça

Escola Municipal de Treball. EMT

Adreça :
C. Roger de Flor, 66
Telèfon :
93 879 55 18
Fax :
93 879 61 29
Adreça web :
http://www.institutemt.cat
Descripció :

Centre públic de titularitat municipal vinculat a l'entorn local i comarcal i al món del treball. L'EMT aposta per una escola que fomenti entre els joves i les joves els valors de la tolerància, el respecte, el diàleg i la participació activa dels diferents sectors: pares, alumnes i professorat en la vida escolar en el marc d'una societat que volen plural, integradora i democràtica. 

Imparteix ESO, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior de diferents famílies professionals.

Espais :

2 laboratoris de ciències, 2 laboratoris de química, 2 aules de tecnologia, 2 aules d'informàtica, 1 pavelló poliesportiu amb gimnàs i vestidors, aula de música, aula de dibuix, biblioteca, menjador i cantina, sala d'actes, tallers de mecànica, 3 aules d'instrumentació, electrònica, 2 aules de sanitària