Adreça

Escola Lledoner

Adreça :
C. Rossello, 95
Telèfon :
93 849 36 87
Adreça web :
http://www.escolalledoner.com/
Espais :

Es tracta d'una escola pública de nova creació d'educació infantil i primària de dues línies, des dels 3 anys fins als 12 anys. Actualment ofereix aules de P3 i P4 i anirà creixent any rere any. És una escola amb un projecte pedagògic singular, i es constitueix com a comunitat d'aprenentatge. Això implica un model de funcionament on es potencia la relació de les famílies i de la comunitat amb els professionals docents.