Horts municipals

+
Parcel·la UEC

Els horts familiars municipals de l'Ajuntament de Granollers, estan ubicats a l'avinguda Marconi. 95 parcel·les, de 150m2/parcel·la aproximadament, conformen aquests terrenys distribuïts en sis sectors de reg per degoteig automatitzat.

L'emplaçament dels horts en aquest punt del municipi, respon a un conjunt d'actuacions per recuperar l'entorn fluvial i eliminar les zones d'horts marginals a l'entorn periurbà de Granollers.

Els terrenys que formen part del parc d'horts familiars són de titularitat pública, motiu pel qual l'Ajuntament de Granollers gestiona en règim de concessions periòdiques l'atorgament de les parcel·les als ciutadans que ho sol·licitin, segons normativa reguladora dels usos i l'espai. Aquesta normativa estableix, entre d'altres, els drets i les obligacions dels usuaris dels horts.

L'aigua de reg prové d'un pou i s'emmagatzema dins una bassa situada dins de l'àmbit dels horts municipals. Aquesta aigua s'envia a les parcel.les mitjantçant un sistema de reg telegestionat. Un cop a la parcel.la, cada persona usuària té la obligació d'instal.lar els seus tubs de reg per degoteig.

El contingut del Reglament dels horts municipals es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 5 de novembre de 2013 per a la seva consulta.

Podran sol·licitar parcel·les les persones físiques empadronades al municipi de Granollers com a residents i les entitats, sempre i quan tinguin local social a Granollers i acreditin estar dedicades a la promoció de varietats agrícoles tradicionals, o ser entitats del tercer sector social, que treballen de manera prioritària amb col·lectius en situació o risc d'exclusió social.

 

Agricultura ecològica

Tot i que actualment no s'exigeix que les persones adjudicatàries cultivin tenint en compte els criteris de l'agricultura ecològica, aquest és l'objectiu a assolir.  L'entorn de l'espai destinat a horts municipals està situat al marge dret del riu Congost, un ecosistema fràgil però de gran biodiversitat. Alhora és un recorregut de passeig i pràctica de l'esport molt utilitzat per la ciutadania. Tal com disposa el Reial Decret 1311/2012, del 14 de desembre, pel que s'estableix el marc d'actuació per a aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris. (BOE núm. 223-15/09/2012), el horts municipals estarien inclosos dins dels àmbits diferents de la producció primària agrària professional, i prohibeix al usuaris no professionals, la utilització de productes fitosanitaris.

Per aquests i d'altres motius, l'ideal seria anar introduint pràctiques que afavorissin la presència de fauna benèfica que ajudés a controlar les plagues en lloc d'aplicar productes biocides.

A fi d'identificar els organismes beneficiosos pels cultius i no confondre'ls amb plagues,  es pot consultar la "Guia dels enemics naturals en diferents cultius a Catalunya". També podeu conèixer les plantes que afavoreixen la presència d'aquests enemics naturals consultant la "Guia de plantes per afavorir els enemics naturals de les plagues".

Per identificar els enemics comuns dels conreus horticoles, pot ser d'ajuda la fitxa tècnica publicada per la Generalitat de Catalunya "Enemics comuns dels correus hortícoles en agricultura ecològica".

També és interessant recuperar varietats de cultius tradicionals, com les que podeu consultar al Banc de llavors del Vallès Oriental.

 

Recursos educatius sobre hort i jardí

La Generalitat de Catalunya disposa d'uns recursos educatius sobre hort i jardí de fàcil consulta.

En aquest apartat podeu trobar informació sobre quins són els accessoris i eines necessàries per fer un hort urbà,com elaborar compostatge, que cal saber per fer un hort ecològic, escolar i urbà, així com projectes, guies i tallers educatius relacionats.

 

Avisos fitosanitaris de la Generalitat de Catalunya

Avisos fitosanitaris de la Generalitat de Catalunya