Equips Bàsics d'Atenció Primària (EBASP)

Conjunt de serveis adreçats a persones, famílies i grups que presenten dificultats socials de manera temporal o permanent. Ofereixen suport i ajuden en la cerca de solucions de les diferents problemàtiques presentades, així com treballen en la prevenció de situacions de risc.

És el punt d'accés immediat al Sistema Català de Serveis Socials i als programes, serveis i prestacions socials promoguts per l'Ajuntament de Granollers. Aquests serveis es presten mitjançant equips multiprofessionals (educadors/es socials, treballadors/es socials i informadors/es). L'atenció a les persones es realitza de forma descentralitzada i amb equipaments propers als diversos barris de la ciutat.

Els dos equips de Serveis Socials s’amplien i enforteixen l’atenció a les zones nord i sud de la ciutat

L’Ajuntament de Granollers fa una aposta per enfortir els serveis socials municipals, proposant una atenció social general amb dos equips bàsics d’atenció primària integrats per equips multidisciplinars més amplis, amb l’objectiu d’oferir un servei més àgil i eficient, que permetrà l’atenció a persones, famílies i grups que presenten dificultats socioeducatives.

A partir de l’1 de juliol de 2018 aquesta atenció es dispensarà a Serveis Socials Zona Nord (Centre Cívic Nord, c. Lledoner, 6) i Serveis Socials Zona Sud (Masia Tres Torres, c. Tres Torres, 18-20). En el cas d’aquelles persones que se’ls ha assignat un grau de dependència seran ateses a la Zona Centre de serveis socials, al carrer del Portalet, 4 primera planta, on hi haurà un equip que dispensarà un assessorament més especialitzat en aquesta matèria.

 

Què fan els Equips Bàsics d'Atenció Social Primària (EBASP)?

 • Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de l'àrea corresponent.
 • Informació, orientació i assessorament a persones i famílies.
 • Aplicació de plans de millora de suport a persones i famílies.
 • Detectar i prevenir situacions de risc o d'exclusió social.
 • Tramitació i seguiment de programes i prestacions quan siguin necessaris.
 • Treball social comunitari.
 • Tramitació de propostes de derivació als serveis socials especialitzats.

On són els Equips Bàsics d'Atenció Social Primària (EBASP) de Granollers?

Serveis Socials Zona Nord
 • C/ Lledoner, 6. Centre Cívic Lledoner.
 • Telèfon: 93 846 60 72
 • Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 i dimarts de 16 a 18.30 h
 • Atén els barris de: Congost, Can Gili, Terra Alta, Can Mònic, Hostal, Granollers Nord, Lledoner, Ponent, Granollers Centre, Instituts
Serveis Socials Zona Sud
 • C/ Tres Torres, 18-20. Edifici de la Masia Tres Torres.
 • Telèfon: 93 879 50 44
 • Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 i dimarts de 16 a 18.30 h
 • Atén el barris de: Font Verda, Sotal el Camí Ral, Tres Torres, Can Bassa, Sant Miquel i Palou
Serveis Socials. Atenció a les persones amb grau de dependència assignat
 • C/ Portalet, 4 1a planta
 • Telèfon: 93 842 67 74
 • Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 i dimarts de 16 a 18.30 h

Observacions

 • És requisit indispensable per ser atès als Serveis Socials estar empadronat a Granollers.
 • Del 15 de juny al 15 setembre s'aplica l'horari de jornada intensiva de 8 a 15 h, de dilluns a divendres.
 • Durant el mes d'agost les tres zones de serveis socials romanen tancades (Zona Nord, Zona Sud i Atenció a les persones amb grau de dependència assignat). Hi ha professionals de guàrdia, de dilluns a divendres, de 8 a 15 h, al c. del Portalet, 4 3a planta. Telèfon: 93 842 66 65