Grup la Ciutat i les Famílies

El grup La ciutat i les famílies és un grup que neix de les reflexions sobre l'educació i la criança dels infants. Des d'aquest grup es pretén continuar reflexionant i realitzant propostes sobre el treball amb les famílies per tal de millorar l'educació i la criança dels infants.

Els objectius de La ciutat i les famílies són:

 • Trobar camins per generar la necessitat de participació ciutadana de les famílies de Granollers.
 • Aprofitar els recursos que disposa la Xarxa d'Infància i la ciutat per acompanyar els pares i mares en el desenvolupament de la seva funció educativa i criança.

D'aquest grup sorgeix el projecte de Dinamització de famílies en l'àmbit de la participació escolar, que s'inicia el curs 2010-2011 amb una anàlisi i diagnosi de la situació de les AMPA dels centres educatius de la ciutat, que posteriorment va afavorir per marcar i crear noves intervencions adreçades a aquests grups de pares i mares. La intenció del projecte és fomentar la participació, el suport i la cohesió entre les AMPA i així evitar duplicitats en les accions educatives, aprofitar els recursos que disposen, generar espais de relació i intercanvi d'experiències, etc.

Objectius

 • Augmentar la participació de les AMPA als centres educatius.
 • Augmentar la participació dels pares i les mares de l'escola a la seva AMPA.
 • Ajudar a les AMPA a coordinar les activitats entre elles.
 • Apropar els serveis de la ciutat a les AMPA.
 • Promoure la xarxa social entre les famílies.
 • Crear un vincle entre les AMPA i el grup de La ciutat i les famílies.

A qui va dirigit?

El projecte està adreçat a totes les AMPA dels centres educatius i a les famílies de la ciutat, que tenen fills i filles al seu càrrec i estan immersos en un procés educatiu i de criança. No hi ha diferències entre les famílies de la ciutat, totes estan educant per al desenvolupament integral dels seus fills i filles.

Intervencions realitzades

 • Creació del calendari informatiu sobre subvencions i beques que s'ofereixen.
 • Formulari de demandes per part de les AMPA.
 • Sol·licitud de cursos i tallers.

Perspectives de futur

 • El grup de La ciutat i les famílies donarà suport en la realització de tallers i xerrades per a les famílies.
 • Treballar per millorar la participació de les famílies en les activitats de la ciutat com dels centres amb una mirada especial en les famílies nouvingudes.