Tot un dia amb un autor de jocs

 

Àrea de l'activitat 3. Cultura. 3.6. Jocs

Tipus d'activitat Xerrada / taller

 

 

Objectiu de l'activitat

Desenvolupar la creativitat, mitjançant la creació d'un joc,Talle des d'una simple idea fins a les regles (quasi) definitives.

Descripció breu de l'activitat

L'autor explica quina és la seva feina. Explica quins jocs li agraden i per què. Juga amb els alumnes. Crea un joc amb els alumnes.

Nivell educatiu al qual s'adreça

5è i 6è de Primària i 1r d'ESO

 

Temporalització

Calendari: a concretar

Durada 1 dia

Organització de l'activitat

Nombre d'alumnes per grup Grup classe

Horari de l'activitat Matins de 9ha 17h

Lloc on es desenvolupa l'activitat a la pròpia escola

Organització Granollers Mercat

Nom de la persona de contacte Carme Correa

Correu electrònic de la persona de contacte ccorrea@ajuntament.granollers.cat

 

Preu gratuïta

 

Observacions

 --

 

Activitat oberta a grups de fora de Granollers No

 

 

 

Sol·licita aquesta activitat