Tortugues

 

Àrea de l'activitat: 2. Ciències naturals i medi ambient. 2.5. Espais naturals i biodiversitat

Tipus d'activitat: Taller

 

Objectiu de l'activitat:

• Entendre el concepte de biodiversitat.
• Conèixer alguns dels animals deconviuen amb nosaltres.
• Estudiar com són les tortugues, què fan, el seu cicle biològic.
• Conèixer la diversitat de tortugues.
• Conseqüències de la introducció d’espècies al·lòctones. Espècies
invasores.

 

Descripció breu de l'activitat:

Entendre el concepte de biodiversitat. Conèixer alguns dels animals que conviuen amb nosaltres. Estudiar com són, què fan, el seu cicle vital.

Hi ha tortugues d’aigua i tortugues de terra. Són iguals? Mengen igual? Què passa quan s’introdueixen tortugues d’un altre país i es converteixen en invasores? Estudiarem les tortugues de la bassa i les seves closques.

Nivell educatiu al qual s'adreça:

Educació infantil i cicle inicial de primària

 

Temporalització:

Durada: 1 hora i 30 minuts d'educació infantil fins a cicle mitjà de primària

Calendari: Curs escolar

 

Organització de l'activitat:

Nombre d'alumnes per grup: grup classe (1 monitor cada 15 alumnes)

Horari de l'activitat: horari escolar

Lloc on es desenvolupa l'activitat: Museu de Granollers Ciències Naturals La Tela

L'organitza: Museu de Granollers Ciències Naturals La Tela

Nom de la persona de contacte: Fundació AC - Carme Bonada

Correu electrònic de la persona de contacte: escolesvalles@acgranollers.cat

 

Preu: 

2,5 € per alumne

 

Observacions:

 

 

Activitat oberta a grups de fora de Granollers:

 

 

 

Sol·licita aquesta activitat