Quant consumim? Estalvi energètic i consum responsable

 

Àrea de l'activitat: 2. Ciències naturals i medi ambient. 2.3. L'energia

Tipus d'activitat: Taller- visita guiada

 

Objectiu de l'activitat:

El nostre dia a dia està ple de moments en què consumim energia, sovint, més de la que realment necessitem i som nosaltres qui amb petits gestos, podem reduir el seu consum. Els principals objectius de l'activitat són:

- Prendre consciència de l’elevat consum energètic en la vida quotidiana.

- Identificar els diferents sectors de consum d’energia en l'entorn més proper.

- Identificar les fonts d’energia que s’utilitzen en la societat.

- Reflexionar sobre els impactes del consum energètic sobre el medi ambient.

- Donar a conèixer la relació entre el consum d’energia provinent de fonts no renovables i la contaminació atmosfèrica i el canvi climàtic.

- Fomentar bones pràctiques aplicables a la vida quotidiana per fer un consum energètic responsable.

 

 

 

 

Descripció breu de l'activitat:

L'activitat s'estructura en dos grans blocs:

1-  Quant consumim? (aula) L'objectiu d'aquesta primera part és que els participants prenguin consciència de l’elevat consum d’energia en la vida quotidiana (llar, escola, desplaçaments, activitats d’oci, etc.) i les conseqüències que aquest fet té per al medi ambient (contaminació atmosfèrica, canvi climàtic, etc.). L’objectiu final és el de fomentar i incorporar hàbits quotidians per a realitzar un consum energètic responsable en tots els àmbits.

2- Visita a la Tèrmica: un espai òptim per observar en viu com es generava l’electricitat fa més de 50 anys i conèixer els elements de transformació de les fonts d’energia (calderes, generadors, motors de vapor…).

Si l'activitat es realitza en dimecres o divendres, també compta amb una dinàmica opcional, gratuïta, de recerca autònoma a la Biblioteca de Roca Umbert.

 

 

Nivell educatiu al qual s'adreça:

5è Primària, 6è Primària, 1r ESO i 2n ESO.

 

Temporalització:

Durada 1 hora i 15 minuts

Calendari Tot el curs escolar

 

Organització de l'activitat:

Nombre d'alumnes per grup Grup classe

Horari de l'activitat: lectiu

Lloc on es desenvolupa l'activitat La Tèrmica, a Roca Umbert

Organització Roca Umbert Fàbrica de les Arts

Nom de la persona de contacte Ester Prat

Correu electrònic de la persona de contacte latermica@rocaumbert.cat

Preu 2,5€ per alumne

Observacions:

Prèvia sol·licitud es poden fer visites personalitzades a la Tèrmica i activitats adaptades a diferents nivells.

 

Activitat oberta a grups de fora de Granollers