Navegant per les xarxes. Orientacions per un ús responsable

 

Àrea de l'activitat: 5. Salut. 5.5. Prevenció

Tipus d'activitat: Xerrada - taller

 

Objectiu de l'activitat:

  • Conèixer les possibilitats que ofereix l’entorn digital en l’oci dels adolescents.

  • Reflexionar al voltant dels riscos al utilitzar les xarxes socials i els jocs en línia.

  • Oferir pautes d’utilització per aconseguir un ús responsable.

  • Prevenir riscos associats a les pantalles i fomentar usos responsables i que afavoreixin la moderació.

 

 

Descripció breu de l'activitat:

 

Sessió d’una hora dirigida a reflexionar al voltant de les aplicacions de caire relacional i d’oci que utilitzen els adolescents i joves a l’entorn digital. Es parlarà de les seves funcionalitat i dels seus riscos per tal d’afavorir un ús responsable i moderat de les pantalles.

 

Nivell educatiu al qual s'adreça:

 

1r d’ESO, possibilitat d’adaptar-la a 2n d’ESO

Temporalització:

Durada: 1 hora

Calendari: Durant el curs escolar

 

Organització de l'activitat:

Nombre d'alumnes per grup: Grup classe

Horari de l'activitat:

Lloc on es desenvolupa l'activitat: Aula del centre escolar

L'organitza: Servei de Salut Pública de l’Ajuntament de Granollers.

Nom de la persona de contacte: Laura García Iglesias

Correu electrònic de la persona de contacte: lgarciai@granollers.cat

Preu: Gratuït

 

Observacions:

  • Material necessari: ordinador amb projector

  • S’adequaran el nivell i els missatges preventius a les característiques i edats dels i les alumnes.

 

Activitat oberta a grups de fora de Granollers: No

 

 

 

Sol·licita aquesta activitat