On està el límit? Reflexions al voltant de la privacitat a les xarxes

 

Àrea de l'activitat: 5. Salut. 5.5. Prevenció

Tipus d'activitat: Xerrada - taller

 

Objectiu de l'activitat:

  • Reflexionar al voltant de la importància de fer una bona gestió de la privacitat dels perfils personals de les xarxes socials.

  • Analitzar la rapidesa en que es comparteix la informació personal que es comparteix al propi perfil.

  • Responsabilitzar als adolescents i joves dels continguts que es comparteixen a les xarxes i conscienciar de les repercussions que poden tenir a la pròpia persona, el grup d'iguals o l’entorn més proper.

 

Descripció breu de l'activitat:

S’oferirà un espai de reflexió per l’alumnat en el que analitzar la importància de fer una bona gestió de privacitat a les xarxes que utilitzen. També es treballarà la responsabilitat i grupal a la hora de compartir continguts propis, de persones de l’entorn o de persones desconegudes.

Nivell educatiu al qual s'adreça:

2n d’ESO, possibilitat d’adaptar-la a 1r i 3r d’ESO.

Temporalització:

Durada: 1 hora

Calendari: Durant el curs escolar

 

Organització de l'activitat:

Nombre d'alumnes per grup: Grup classe

Horari de l'activitat:

Lloc on es desenvolupa l'activitat: Aula del centre escolar

L'organitza: Servei de Salut Pública de l’Ajuntament de Granollers.

Nom de la persona de contacte: Laura García Iglesias

Correu electrònic de la persona de contacte: lgarciai@granollers.cat

Preu: Gratuït

 

Observacions:

  • Material necessari: ordinador amb projector

  • S’adequaran el nivell i els missatges preventius a les característiques i edats dels i les alumnes.

 

Activitat oberta a grups de fora de Granollers: No

 

 

 

Sol·licita aquesta activitat