eBiblio Catalunya.El servei de préstec de continguts digitals de les biblioteques públiques catalanes

 

Àrea de l'activitat: 3. Cultura. 3.2. Foment de la lectura i la creació literària

Tipus d'activitat: Visita

 

Objectiu de l'activitat:

Donar a conèixer als alumnes la plataforma eBiblio Catalunya de descàrrega de llibres digitals

 

Descripció breu de l'activitat:

Donar a conèixer la plataforma i el seu ús en els diversos dispositius

Nivell educatiu al qual s'adreça:

ESO i Postobligatòria

 

Temporalització:

Durada: --

Calendari: De setembre a juny

 

Organització de l'activitat:

Nombre d'alumnes per grup: Grup classe (màxim 25)

Horari de l'activitat: Horari biblioteca Can Pedrals

Lloc on es desenvolupa l'activitat: Biblioteca Can Pedrals o al centre educatiu

L'organitza: Biblioteca Can Pedrals

 

Nom de la persona de contacte: Sofia Moller

Correu electrònic de la persona de contacte:

Preu: Gratuït

 

Activitat oberta a grups de fora de Granollers: