Ciència a la tèrmica

 

Àrea de l'activitat: 2. Ciències naturals i medi ambient. 2.3. L'energia

Tipus d'activitat: Taller- visita guiada

 

Objectiu de l'activitat:

- Identificar els processos físics bàsics per entendre l’energia i la seva transformació. 

- Donar a conèixer les múltiples aplicacions de l’energia. 

- Relacionar l’aprofitament de l’energia amb els processos físics. 

- Millorar el nivell de coneixement de física. 

- Relacionar els processos físics bàsics amb la quotidianitat.

 

Descripció breu de l'activitat:

Oferim aquesta activitat que permet identificar i entendre processos físics bàsics de creació de l’energia, la seva transformació i la seva aplicació. L’activitat consisteix en un taller amb demostracions científiques i una visita a la Tèrmica.

Al taller es realitzaran diferents experiments on els participants podran elaborar hipòtesis sobre el procés de producció d'energia i contrastar-les amb els resultats obtinguts. 

La visita a la Tèrmica ens permet observar en viu com es generava l’electricitat fa més de 50 anys i conèixer els elements de transformació de les fonts d’energia (calderes, generadors, motors de vapor, etc.)

Opció 1. Versió curta: 1 hora i 30 minuts (1 hora de taller a l’aula + 30 minuts de visita a la Tèrmica). Amb pausa per esmorzar.

Opció 2. Versió completa: 2 o 3 hores (1 hora de taller + 1 hora de visita a la Tèrmica + 1 hora opcional de recerca bibliogràfica). Amb pausa per esmorzar.

La recerca opcional és un servei ofert per la Biblioteca Roca Umbert i només es podrà realitzar els dimecres o divendres.

Nivell educatiu al qual s'adreça:

ESO, Batxillerat, Cicles formatius i PFI

 

Temporalització:

Durada 1h 30 min / 2-3 h (en funció de l'opció escollida)

Calendari Tot el curs escolar

 

Organització de l'activitat:

Nombre d'alumnes per grup Grup classe

Horari de l'activitat: lectiu

Lloc on es desenvolupa l'activitat La Tèrmica, a Roca Umbert

Organització Roca Umbert Fàbrica de les Arts

Nom de la persona de contacte Ester Prat

Correu electrònic de la persona de contacte activitatseducatives@rocaumbert.cat

Preu 

Escoles de Granollers: Visita gratuïta (fins a límit de grups) i 2,5 € /alumne pel taller

Escoles fora de Granollers: 3€/alumne només visita / 5 €/alumne visita + taller

Observacions:

 

Material complementari:

 

- Dossier per alumnes

 

- Dossier per mestres

 

 

Activitat oberta a grups de fora de Granollers