Ciència a la tèrmica

 

Àrea de l'activitat: 2. Ciències naturals i medi ambient. 2.3. L'energia

Tipus d'activitat: Taller- visita guiada

 

Objectiu de l'activitat

- Identificar els processos físics bàsics per entendre l’energia i la seva transformació. 

- Donar a conèixer les múltiples aplicacions de l’energia. 

- Relacionar l’aprofitament de l’energia amb els processos físics. 

- Millorar el nivell de coneixement de física. 

- Relacionar els processos físics bàsics amb la quotidianitat.

 

Descripció breu de l'activitat

Oferim aquesta activitat que permet identificar i entendre processos físics bàsics de creació de l’energia, la seva transformació i la seva aplicació. L’activitat consisteix en un taller amb demostracions científiques i una visita a la Tèrmica. Al taller es realitzaran diferents experiments on els participants podran elaborar hipòtesis sobre el procés de producció d'energia i contrastar-les amb els resultats obtinguts. La visita a la Tèrmica ens permet observar en viu com es generava l’electricitat fa més de 50 anys i conèixer els elements de transformació de les fonts d’energia (calderes, generadors, motors de vapor, etc.)

 

Nivell educatiu al qual s'adreça

ESO, Batxillerat, Cicles formatius i PFI

 

Temporalització:

 

Durada:

Opció 1. Versió curta: 1 hora (1 hora de taller a l'aula)

 

Opció 2. Versió completa: 2 hores (1 hora de taller + 1 hora de visita a la Tèrmica). Amb pausa per esmorzar.

 

Calendari Tot el curs escolar

 

Organització de l'activitat:

 

Nombre d'alumnes per grup Grup classe

Horari de l'activitat: lectiu

Lloc on es desenvolupa l'activitat La Tèrmica, a Roca Umbert

Organització Roca Umbert Fàbrica de les Arts

Nom de la persona de contacte Sandra Arisa

Correu electrònic de la persona de contacte activitatseducatives@rocaumbert.cat

Preu 62 € per grup / visita gratuïta per escoles de Granollers

 

Observacions:

Material complementari:

- Dossier per alumnes

- Dossier per mestres

 

Activitat oberta a grups de fora de Granollers