Ciència a la tèrmica

 

Àrea de l'activitat: 2. Ciències naturals i medi ambient. 2.3. L'energia

Tipus d'activitat: Taller- visita guiada

 

Objectiu de l'activitat:

A través de l’experimentació i la visita a la Tèrmica de Roca Umbert, l'activitat pretén aproximar als participants al món de l'energia i de la seva producció. Els principals objectius de l'activitat són:

- Identificar els processos físics bàsics per entendre l’energia i la seva transformació.

- Donar a conèixer les múltiples aplicacions de l’energia.

- Relacionar l’aprofitament de l’energia amb els processos físics.

- Millorar el nivell de coneixement de física.

- Relacionar els processos físics bàsics amb la quotidianitat.

 

 

 

Descripció breu de l'activitat:

L'activitat s'estructura en dos grans blocs:

1-  Experimentació a l'aula: a partir de la realització de diferents experiments els participants podran elaborar hipòtesis sobre el procés de producció d'energia i contrastar-les amb els resultats obtinguts.

2- Visita a la Tèrmica: un espai òptim per observar en viu com es generava l’electricitat fa més de 50 anys i conèixer els elements de transformació de les fonts d’energia (calderes, generadors, motors de vapor…).

Si l'activitat es realitza en dimecres o divendres, també compta amb una dinàmica opcional, gratuïta, de recerca autònoma a la Biblioteca de Roca Umbert.

 

 

Nivell educatiu al qual s'adreça:

ESO, Batxillerat, Cicles formatius i PFI

 

Temporalització:

Durada 2 hores (3h amb recerca a la Biblioteca)

Calendari Tot el curs escolar

 

Organització de l'activitat:

Nombre d'alumnes per grup Grup classe

Horari de l'activitat: lectiu

Lloc on es desenvolupa l'activitat La Tèrmica, a Roca Umbert

Organització Roca Umbert Fàbrica de les Arts

Nom de la persona de contacte Ester Prat

Correu electrònic de la persona de contacte latermica@rocaumbert.cat

Preu 3,5€ per alumne

Observacions:

Prèvia sol·licitud es poden fer visites personalitzades a la Tèrmica i activitats adaptades a diferents nivells.

 

Activitat oberta a grups de fora de Granollers