Bioindicadors a l'aula

IMPORTANT SOL·LICITAR L'ACTIVITAT A PRINCIPIS DE CURS PER PODER GARANTIR PLAÇA

Àrea de l'activitat 2. Ciències naturals i medi ambient. 2.2. L'aigua

Tipus d'activitat Taller

 

Objectiu de l'activitat

Simular l’aplicació d’un sistema de bioindicació de la qualitat de l’aigua.

Descripció breu de l'activitat

Es tracta d’un taller dissenyat per a donar a conèixer la metodologia d’aplicació de l’índex FBILL i interpretar els resultats obtinguts.

De forma orientativa, l’activitat seguirà el següent pla de treball: 

  • Presentació de l’educador/a i de l’activitat
  • Explicació dels sistemes físicoquímics i biològics per a conèixer la qualitat de l’aigua d’un riu
  • Realització d’un mostreig virtual de macroinvertebrats a partir d’una presentació Pwp on apareixerien imatges i filmacions de les espècies capturades. El mostreig es faria a diferents punts d’un riu amb condicions diverses, previs o posteriors a abocaments que alteren la qualitat de l’aigua. També es simularia l’efecte de l’entrada massiva de fosfats al riu i el fenòmen de l’eutrofització que s’ho provocaria.

 

Nivell educatiu al qual s'adreça

Batxillerat i cicles formatius

 

Temporalització

Durada 90 minuts

Calendari Curs escolar

 

Organització de l'activitat

Nombre d'alumnes per grup Màxim 25

Horari de l'activitat Horari escolar

Lloc on es desenvolupa l'activitat Aula del centre escolar

Organització Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs

Nom de la persona de contacte 

Correu electrònic de la persona de contacte apren@apren.cat

Preu Gratuït

 

Observacions

 

Activitat oberta a grups de fora de Granollers