BAT 04. Idem x Idem

 

Àrea de l'activitat: 3. Cultura. 3.2. Foment de la lectura i la creació literària

Tipus d'activitat: Altres

 

Objectiu de l'activitat:

  • Mirar les coses des de perspectives diferents i descobrir que les petiteses ens fan singulars.

  • Reflexionar sobre el concepte d’identitat: Allò que som és el resultat del que hem volgut ser o és una cosa que ens ha vingut donada?

  • La identitat no ve donada; és fruit d’un conflicte constant amb un mateix i amb els altres.

  • Discutir sobre la identitat única i la convivencia de múltiples identitats.

  • Aprofundir sobre la idea de Simone de Beauvoir: “No es neix home, no es neix dona; se n’arriba a ser.“

  • Parlar del dret a la diferència, de la individualitat i l’autonomia. De com ens veuen i de com som. De la tendència a etiquetar.

  • Identitat com a frontera: soc jo perquè no soc l’altre.

  • Meditar sobre la idea d’Arthur Rimbaud “Jo és l’altre”.

  • Experimentar les possibilitats creatives del llenguatge.

 

Descripció breu de l'activitat:

 

Debat a bat és un nou format d’activitat pensada per nois i noies. En cada Bat descobrirem els àlbums il.lustrats com element de dinamització i descoberta a noves formes de lectura i escriptura. Intentarem desenvolupar l’esperit emprenedor, la participació i el pensament crític dels joves mitjançant estratègies de dinamització centrades en la participació directa, el diàleg i l’escolta.

Nivell educatiu al qual s'adreça:

ESO

 

Temporalització:

Durada: 60 min. Depenent del nombre d’alumnes 

Calendari: De setembre a juny 

 

Organització de l'activitat:

Nombre d'alumnes per grup: Grup classe (màx. 15)

Horari de l'activitat: Horari de l’activitat: Biblioteca Can Pedrals (a determinar)

Lloc on es desenvolupa l'activitat: Biblioteca Can Pedrals

L'organitza: Biblioteques de Granollers 

Nom de la persona de contacte: Ingrid Blanch

Correu electrònic de la persona de contacte: blanchli@diba.cat

 

Preu: Gratuït 

 

Activitat oberta a grups de fora de Granollers: No

 

 

Sol·licita aquesta activitat