El nou pavelló de Can Bassa, gairebé a punt

El pavelló ocupa uns 3.200 metres quadrats i està ubicat al pla de Baix

26 de Setembre 2008
+

Entre el CEIP Mestres Montaña, els carrers d'Esteve Terrades i Caterina Albert i el passatge d'accés al parc de la Mediterrània, s'està construint un nou equipament esportiu. El nou pavelló té uns 3.200 metres quadrats i es situa en un solar del pla de Baix  integrat al barri amb accés peatonal, a la zona oest. Mentre que a la façana est es recull l'accés rodat, amb la previsió d'habilitar un aparcament en superfície.

Característiques del nou pavelló

El pavelló respon als requeriments definits pel Consell Català de l'Esport, i incorpora criteris de sostenibilitat, d'eficiència energètica i d'accessibilitat. L'edifici s'organitza en dos volums: el cos més alt amb la pista, les graderies i els magatzems; i el més baix, de planta rectangular, acollirà vestíbul, vestuaris, lavabos, sala i espai polivalent, a més de les instal·lacions.
Aquest projecte té un pressupost de 3.747.818,38 euros.