La línia 4 dels autobusos urbans de Granollers deixa de funcionar

L'escàs nombre d'usuaris i l'elevat cost de la línia fan inviable la seva continuïtat.

09 de Febrer 2010

Divendres 12 de febrer serà l'últim dia en què funcionarà la línia 4 dels autobusos urbans de Granollers, que és la que dóna servei bàsicament als polígons de la Font del Ràdium i del Coll de la Manya en els horaris d'entrada i sortida dels centres de treball. Ofereix 11 expedicions al dia en cada sentit, cada hora, entre les 5.30 i les 9 h, les 13.30 i les 19 h i una darrera a les 21.30 h.

La línia 4 va ser creada arrel d'un conveni de l'Ajuntament de Granollers amb el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat amb l'objectiu de fomentar i fer possible l'accés de les persones als centres de treball dels polígons industrials de la ciutat amb altres modes de transport diferents al vehicle privat. Es va estrenar el novembre de 2006 amb 426 passatgers al mes, que van passar a ser 2.496 el novembre de 2007, i que van arribar a 2.934 passatgers el mes de juliol de 2008. A partir d'aquell moment es va iniciar la davallada coincidint amb la crisi econòmica, de manera que el novembre de 2009 es van portar 813 passatgers en tot el mes. L'escàs nombre d'usuaris i l'elevat cost de la línia (160.000 €) fan inviable la seva continuïtat.

Recordem que gràcies a aquest conveni es va construir la vorera que connecta el nucli urbà amb el polígon del Ramassar al llarg del carrer Francesc Ribas, o la passera sobre el Congost a l'alçada del carrer de Joan Camps, que retalla l'itinerari cap al polígon Jordi Camp des del centre de la ciutat.

La resta de línies que donen servei als polígons del Ramassar i Palou nord mantenen el seu servei.