El Centre d'Arts Escèniques, un nou projecte a Roca Umbert

Autor: Toni Torrillas

31 de Octubre 2008
+

La signatura d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Granollers i el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya dóna inici a un nou centre que es projectarà a Roca Umbert Fàbrica de les Arts. Un centre de suport a la creació i a la producció de llenguatges escènics: la dansa i el circ. Els arquitectes municipals faran el projecte arquitectònic de l'espai de circ, mentre que el de dansa el durà a terme un equip d'arquitectes extern. Generalitat i Ajuntament aporten cadascun 90.000 euros per a la realització dels projectes arquitectònics, que redactarà l'Ajuntament de Granollers. 

Característiques del nou Centre d'Arts Escèniques:

- Un espai per a la recerca, creació i producció escènica contemporània.
- Un suport a les noves generacions.
- La possibilitat de contacte i fusió entre els diferents llenguatges contemporanis.
- Eines pel diàleg entre els artistes i el públic.
-      Connexions entre la creació contemporània catalana, les xarxes de residents i els circuits d’exhibició internacional.


El Centre d'Arts Escèniques estarà dedicat a la dansa i el circ. Uns llenguatges escènics que permeten, segons el conveni signat, que s'estableixi una col·laboració  amb el consorci del Mercat de les Flors, espai dedicat a la dansa i les arts del moviment. D'altra banda el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya participarà en el Consell de seguiment del nou Centre d'Arts Escèniques.

Vinculat amb la temàtica del circ, Granollers formarà part de la xarxa de Ciutats Amigues del Circ l'any 2009. Aquesta xarxa, fundada recentment, pretén crear un circuit estable de circ a Catalunya, atreure nous públics de totes les edats i promoure el circ en totes les seves vessants: educació, recerca, creació, producció, difusió i exhibició. El projecte Ciutats Amigues s’emmarca en el Pla integral del circ de Catalunya, i a partir de l'any vinent Granollers en formarà part.